Mosty Wiadomości
2 Minuty czytania

Nowy most w Krasnymstawie dzięki programowi Mosty dla Regionów

W Krasnymstawie na rzece Wieprz powstanie most, którego dokumentacja zostanie dofinansowana z programu Mosty dla Regionów. Pozytywną opinię Ministra Inwestycji i Rozwoju dla wniosku samorządu w tej sprawie przekazał 26 lipca wicepremier Jacek Sasin i wiceminister Artur Soboń.

Wicepremier podkreślił, że inwestycja jest szansą na rozwój Polski Wschodniej.

– Chcemy żeby wschodnia Polska nie różniła się niczym w poziomie infrastruktury od pozostałych części naszego kraju, dlatego jesteśmy zdeterminowani, żeby inwestować tutaj duże środki budżetowe w rozwój infrastruktury – powiedział Jacek Sasin.

Wiceminister Artur Soboń podkreślił, że budowa mostu w Krasnymstawie będzie dofinansowana w ramach programu Mosty dla Regionów.

– Bez wsparcia rządu to są zbyt duże inwestycje, aby samorządy mogły z własnych środków zrealizować tak duże projekty jak ten, który dziś rozpoczynamy w Krasnymstawie – mówił Artur Soboń.

Burmistrz Krasnegostawu Robert Kościuk powiedział, że starania o budowę nowej przeprawy mostowej na rzece Wieprz w Krasnymstawie trwają od 2001 r. Nowy most jego zdaniem usprawni komunikację, ale też ułatwi rozwój gospodarczy miasta i regionu.

– Dzięki realizacji tej inwestycji rozwiązany zostanie największy problem komunikacyjny w naszym mieście – utrudnione przemieszczanie się między lewo- i prawobrzeżną stroną Krasnegostawu. Odciążona od ruchu kołowego zostanie zabytkowa starówka. Inwestycja umożliwi ponadto skomunikowanie nowych terenów inwestycyjnych, w tym trenerów specjalnej strefy ekonomicznej –
powiedział Kościuk.

W ramach programu Mosty dla Regionów gmina otrzyma dofinansowanie na przygotowanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej niezbędnej do otrzymania pozwolenia na budowę tej inwestycji. Cały koszt przygotowania dokumentacji wynosi ok. 1,3 mln zł, z czego ponad 1 mln zł gmina otrzyma z budżetu państwa. Koszt budowy mostu wraz z drogami dojazdowymi wnioskodawca szacuje na ok. 20 mln zł.

Dzięki dofinansowaniu powstanie całkowicie nowy most wraz z drogami dojazdowymi. Most połączy miasto i wyprowadzi ruch samochodowy z zabytkowego centrum, które obecnie zmaga się z dużym natężeniem ruchu kołowego. W mieście krzyżują się ważne szlaki komunikacyjne prowadzące do przejść granicznych w Dorohusku, Zosinie i Hrebennem. Nowa przeprawa mostowa nie tylko usprawni ruch w kierunku granicy państwa, ale przede wszystkim przyczyni się do rozwoju miasta i zwiększenia jego konkurencyjności. Inwestycja umożliwi funkcjonalne skomunikowanie nowych terenów inwestycyjnych, w tym terenów utworzonej w 2016 r. Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC-podstrefa Krasnystaw. Już funkcjonujące w północnej części miasta zakłady produkcyjne zyskają dogodne połączenie logistyczne dla swoich dostawców, odbiorców i kontrahentów.

W ramach Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej- Mosty dla Regionów samorządy ubiegały się o dotację na dofinansowanie zadań dotyczących przygotowania dokumentacji niezbędnej do realizacji zadania polegającego na budowie przeprawy mostowej wraz z niezbędnymi drogami dojazdowymi. Jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymać dofinansowanie do 80% wartości inwestycji. Dzięki otrzymaniu dofinansowania w ramach programu Mosty dla Regionów na przygotowanie dokumentacji dla inwestycji, gmina będzie mogła starać się również o dofinansowanie do 80% kosztów budowy mostu w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Na realizację programu Mosty dla Regionów rząd przeznaczył około 2,3 miliarda złotych. W otwartym naborze o dofinansowanie etapu przygotowania dokumentacji na budowę przepraw samorządy złożyły 75 wniosków. Szacowany przez wnioskodawców koszt budowy wszystkich przepraw dla których złożono wnioski o dofinansowanie etapu przygotowania dokumentacji wynosi: około 4,2 mld zł.

Autor: Zbigniew Przybysz, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI