REKLAMA
Kolej Wiadomości

Nowy prezes spółki PLK

15 marca 2024 roku Rada Nadzorcza powołała Pana Piotra Wyborskiego na stanowisko Prezesa Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Zdjęcie: PKP Polskie Linie Kolejowe SA, www.plk-sa.pl

Postępowanie na wybór Prezesa Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Rada Nadzorcza wszczęła 15 lutego br. W wyniku postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza podjęła decyzję o powołaniu na stanowisko Prezesa Zarządu Pana Piotra Wyborskiego.

– Wybór Pana Piotra Wyborskiego na stanowisko Prezesa Zarządu, w opinii Rady Nadzorczej, jest gwarancją efektywnego działania PKP Polskich Linii Kolejowych, należytego utrzymania stanu sieci kolejowej, sprawnego prowadzenia procesu inwestycyjnego i stałego poprawiania stanu bezpieczeństwa na kolei – powiedział Jakub Majewski, Przewodniczący Rady Nadzorczej.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA