REKLAMA
Mosty Wiadomości
2 Minuty czytania

Nowy program Mosty dla regionów

Uzupełnienie lokalnej infrastruktury drogowej o brakujące przeprawy mostowe w ciągach dróg będących w zarządzie jednostek samorządu terytorialnego przewiduje rządowy program Mosty dla regionów.

Program, finansujący przygotowanie dokumentacji dla nowych przepraw mostowych, będzie realizowany w latach 2018-2022.

– Mosty dla regionów to program wieloletni, który wymaga finansowania. Jesienią zostanie uruchomiony Fundusz Dróg Samorządowych, którego środki będą pozwalały na zawarcie umów na realizację w cyklu wieloletnim nie tylko na budowę dróg samorządowych, ale i mostów –
powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Program Mosty dla regionów pozwoli na poprawę wewnętrznej spójności komunikacyjnej regionów Polski, przy wsparciu ze środków budżetu państwa.

– Chcemy budować mosty po to, żeby łączyć Polskę. Chcemy tworzyć szanse do rozwoju dla mniejszych regionów, dla ośrodków powiatowych, a tutaj mosty są w szczególności potrzebne –
powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Za dofinansowanie przygotowania dokumentacji dla nowych przepraw mostowych będzie odpowiedzialne Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i wojewodami. Budowa i modernizacja odcinków dróg samorządowych wraz z mostami, w tym budowa nowych mostów w ramach programu Mosty dla regionów, zostanie dofinansowana z przygotowywanego w Ministerstwie Infrastruktury Funduszu Dróg Samorządowych.

Beneficjentami Programu Mosty Plus będą jednostki samorządu terytorialnego zarządzające drogami, w ciągu których mają powstać przeprawy mostowe kwalifikujące się do wsparcia z programu. Możliwe jest finansowanie zadań realizowanych przez kilka jednostek samorządu terytorialnego na mocy porozumienia.

W programie wskazano 20 priorytetowych przepraw mostowych do dofinansowania. Możliwe będzie także dofinansowanie innych niż rekomendowane w programie obiektów, które zostaną zgłoszone do wsparcia przez samorządy. Będą to obiekty w 9 województwach na 8 rzekach.

W ramach programu będą budowane mosty na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Wsparcie obejmie budowę drogowej przeprawy mostowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz nadzór inżynierski.

Kryteria wyboru inwestycji:
– brak ciągłości istniejącej sieci dróg przy braku funkcjonującej przeprawy mostowej w okolicy,
– potrzeby wynikające z dojazdów mieszkańców do miejsc pracy,
– potencjał społeczno-gospodarczy okolicznych miejscowości.

Na realizację prac przygotowawczych zaplanowano przeznaczenie 60 mln zł w latach 2018-2022. Środki te będą pochodziły z rezerwy celowej budżetu państwa. Dofinansowanie dokumentacji z budżetu wyniesie 80% wartości zadania, natomiast wkład własny samorządów to 20%.

Fundusz Dróg Samorządowych

Ministerstwo Infrastruktury rozpoczęło prace nad utworzeniem Funduszu Dróg Samorządowych. Będzie to nowy instrument wsparcia jednostek samorządu terytorialnego przy realizacji dróg samorządowych. Z przyjętych założeń wynika, że maksymalny poziom dofinansowania będzie wynosił do 80% wartości inwestycji, w zależności od zamożności samorządów. Mechanizm ten pozwoli samorządom o najniższych dochodach na realizację projektów drogowych, dla których nie mogły dotychczas wygospodarować wkładu własnego.

W Funduszu Dróg Samorządowych zarezerwowane zostaną środki na budowę inwestycji przygotowanych w ramach programu Mosty dla regionów.

Autor: Ministerstwo Infrastruktury

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA