REKLAMA
Energetyka Wiadomości
2 Minuty czytania

Nowy program „OZE – źródło ciepła dla ciepłownictwa”

NFOŚiGW wdraża program, który pozwoli odchodzić od paliw kopalnych na rzecz czystej energii w ciepłownictwie. Dzisiaj na potrzeby ciepłownictwa spala się ok 40% węgla, głównie miału. 2 mld zł na wsparcie inwestycji dotyczących wytwarzania energii cieplnej z odnawialnych źródeł energii trafi do samorządów i przedsiębiorców. Program rusza 16 kwietnia 2024 r.

Zdjęcie: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, www.gov.pl/web/nfosigw/

O szczegółach wsparcia finansowego poinformowały w trakcie konferencji prasowej minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska i wiceministra Urszula Zielińska. Wydarzenie odbyło się 9 kwietnia 2024 r. w siedzibie resortu klimatu i środowiska.

Najważniejsze informacje:

  • uruchamiamy 2 mld zł na wsparcie w ramach programu „OZE – źródło ciepła dla ciepłownictwa”;
  • przedsiębiorcy i samorządy będą mogły uzyskać wsparcie finansowe na pompy ciepła, kolektory słoneczne, geotermię, a także przyłączenie do sieci ciepłowniczej i magazyny ciepła;
  • program jest finansowany z Funduszu Modernizacyjnego (budżet 2 mld zł, w tym: 1,43 mld zł dotacja 0,57 mld zł pożyczka);
  • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomi program już 16 kwietnia 2024 r.

5,8 mln gospodarstw domowych podłączonych do systemu ciepłowniczego

– Mamy kolejne dobre wieści dla tych, którzy razem z nami chcą podjąć wysiłek na drodze do uzyskania neutralności klimatycznej. Ogłaszamy nowy program dla ciepłownictwa z pulą 2 miliardów złotych na inwestycje w ciepło systemowe, oparte na odnawialnych źródłach energii, z Funduszu Modernizacyjnego. To pieniądze, z których będą mogli skorzystać przedsiębiorcy i spółki komunalne – powiedziała minister klimatu i środowiska paulina Hennig-Kloska.

– W Polsce do systemu ciepłownictwa podłączonych jest 5,8 mln gospodarstw domowych – to pokazuje jak istotny jest element transformacji dot. właśnie ciepłownictwa systemowego. Pieniądze z programu można będzie przeznaczyć m.in. na pompy ciepła, kolektory słoneczne, geotermię, magazyny ciepła, ale także przyłączenie do sieci ciepłowniczej – dodała.

Wsparcie finansowe przeznaczone jest dla przedsiębiorców i obejmie inwestycje dotyczące budowy i przebudowy źródeł o łącznej mocy zainstalowanej co najmniej 2 megawatów mocy cieplnej – MWt, w których do produkcji energii cieplnej wykorzystywane będą pompy ciepła, kolektory słoneczne i geotermia (bez kogeneracji). Elementem inwestycji mogą być ponadto przyłącza do sieci ciepłowniczej należącej do beneficjenta (wytwórcy energii) lub magazyny energii (magazyny ciepła, ale i inne technologie).

– To pierwszy w pełni zielony program, który pokazuje jasny kierunek transformacji ciepłownictwa – od ciepłownictwa węglowego do ciepłownictwa w pełni zielonego – powiedziała wiceministra Urszula Zielińska.

Do dofinansowania kwalifikują się instalacje, z których co najmniej 70% ciepła użytkowego wytworzonego w jednostce OZE w roku kalendarzowym zostanie wprowadzone do publicznej sieci ciepłowniczej.

Budżet na realizację celu programu wynosi 2 mld zł, w tym dla bezzwrotnych form dofinansowania przewidziano 1,43 mld zł, dla zwrotnych 0,57 mld zł. Wsparcie obejmie koszty kwalifikowane poniesione do 31.12.2030 r. z zastrzeżeniem, że zostały poniesione po dacie złożenia wniosku o dofinansowanie.

W ramach programu powstanie co najmniej 325 instalacji OZE o mocy co najmniej 898 megawatów mocy cieplnej – MWt. Planowane zmniejszenie emisji wyniesie co najmniej 387 062 Mg CO2/rok.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA