REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Nowy przetarg na projekt i budowę S16 Borki Wielkie – Mrągowo

Dokumentacja przetargowa trafiła już do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE, co oznacza, że wkrótce na platformie zakupowej GDDKiA będzie widoczny nowy przetarg na wyłonienie wykonawcy na projekt i budowę drogi S16 Borki Wielkie – Mrągowo.

Grafika: GDDKiA O/Olsztyn
Grafika: GDDKiA O/Olsztyn
Jeszcze w tym roku olsztyński Oddział GDDKiA planuje podpisać umowę z wykonawcą.

Zmieniamy podejście


W nowym postępowaniu przyjęliśmy inne niż uprzednio kryteria oceny ofert. Szczegółowe informacje znajdą się w treści opublikowanego ogłoszenia o zamówieniu. Realizacja zadania planowana jest na lata 2020-2023.

Dlaczego unieważniliśmy

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę, którą planowaliśmy przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Cena oferty najkorzystniejszej wyniosła 708 648 065,00 zł, natomiast zamierzaliśmy przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia kwotę 604 970 252,08 zł.

S16 rośnie w siłę


Planowana inwestycja będzie kolejnym etapem rozbudowy drogi ekspresowej S16. Nowy odcinek drogi będzie miał długość ok. 16 km, w tym ok. 13 km w ciągu S16. Przebiegać będzie w okolicach miejscowości Borki Wielkie, Sorkwity, Nowe Bagienice, Bagienice, Marcinkowo, a następnie ominie Mrągowo od strony południowo-zachodniej. Droga na odcinku S16 będzie miała przekrój dwujezdniowy, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Dostęp do drogi ekspresowej będzie możliwy jedynie poprzez węzły drogowe.

Szybciej, bezpieczniej i bardziej komfortowo


Budowa nowej drogi skróci czasu przejazdu między Olsztynem i Ełkiem oraz zwiększy bezpieczeństwo na drodze. Dzięki budowie obwodnicy z Mrągowa zostanie wyprowadzony ruch tranzytowy, który powoduje znaczną uciążliwość dla mieszkańców – wypadki, hałas, spaliny i wibracje.

Tekst i grafika: GDDKiA O/Olsztyn

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA