Drogi Wiadomości

Nowy przetarg na „serce” KSZR

Ogłoszono przetarg na „Centralny Projekt Wdrożeniowy – Krajowy System Zarządzania Ruchem na sieci TEN-T Etap 1” (CPW), który będzie sterował całym systemem, a więc i jego regionalnymi sekcjami, na które trwa już przetarg.

Zdjęcie: GDDKiA
Zdjęcie: GDDKiA
Zgodnie z zapowiedziami, zbalansowany podział ryzyka oraz nowe zasady odpowiedzialności kontraktowej stanowią kluczowe zmiany wprowadzone w znowelizowanej dokumentacji przetargowej na CPW.

Termin otwarcia ofert na realizację kluczowego elementu I etapu KSZR został określony na dzień 15 maja 2019 r. o godz. 11:15.

Wykonawca Centralnego Projektu Wdrożeniowego wdroży system centralny, elementy sprzętowe, informatyczne, telekomunikacyjne oraz budowlane dla całości docelowego systemu KSZR, jak również wyposaży m.in.: autostradę A2 i część dróg S8 i S7 na obszarze warszawskiego Oddziału GDDKiA w infrastrukturę przydrożną, jak również wykona testy oraz integrację systemów, a następnie będzie wspierał, utrzymywał i rozwijał system w ramach projektu KSZRD E1.

Tekst i zdjęcie: GDDKiA

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI