REKLAMA
Kolej Wiadomości

Nowy zarząd PKP PLK

2 sierpnia br. Walne Zgromadzenie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. zatwierdziło Sprawozdanie finansowe PKP PLK za rok obrotowy, kończący się 31 grudnia 2020 r., co spowodowało wygaśnięcie mandatów członków Zarządu PLK poprzedniej kadencji.

 
Zdjęcie: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., www.plk-sa.pl
Zdjęcie: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., www.plk-sa.pl
Obecnie w skład Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wchodzą:
1. Ireneusz Merchel, prezes Zarządu,
2. Radosław Celiński, członek Zarządu – dyrektor ds. finansowych i ekonomicznych,
3. Piotr Majerczak, członek Zarządu – dyrektor ds. utrzymania infrastruktury,
4. Arnold Bresch, członek Zarządu – dyrektor ds. realizacji inwestycji,
5. Grzegorz Kurdziel, członek Zarządu – dyrektor ds. wsparcia operacyjnego.

Źródło: tekst PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., www.plk-sa.pl
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA