REKLAMA
Drogi Wiadomości
5 Minut czytania

O drodze S19 w Rzeszowie

Wczoraj w siedzibie rzeszowskiego Oddziału GDDKiA odbyła się konferencja: „Droga S19 na Podkarpaciu jako element Via Carpatia: wczoraj – dziś – jutro”, przedstawiająca zaawansowanie prac przy realizacji szlaku drogi ekspresowej S19 na Podkarpaciu.

   Zdjęcie: GDDKiA O/Rzeszów Zdjęcie: GDDKiA O/Rzeszów
Tego projektu już nic nie zatrzyma. Realizując drogę ekspresową S19 udaje się nam przedefiniować kierunki rozwojowe transportowe w Europie z tych, które są obecne wschód-zachód na kierunki północ-południe; strategiczne, ważne, historyczne dla rozwoju Polski kierunki transportowe, do których zalicza się także szlak Via Carpatia – powiedział biorący udział w konferencji poseł do Parlamentu Europejskiego, Tomasz Poręba. – Cieszy fakt, że Via Carpatia ma swoje finansowanie, że ma gwarancje rządowe, że jest priorytetem rządowym i że w perspektywie 3 lat na odcinku Rzeszów – Lublin a 5-6 lat na południe do Barwinka ta droga zostanie wybudowana.

S19 WCZORAJ – odcinki zrealizowane

Idea utworzenia szlaku Via Carpatia została zapoczątkowana w 2006 r. w Łańcucie przez ministrów Litwy, Polski, Słowacji i Węgier pod patronatem Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.), wskazuje budowę szlaku jako główny priorytet inwestycyjny. Docelowo Via Carpatia połączy kraje Bałtyckie z resztą Unii Europejskiej oraz jej wschodnimi sąsiadami. Na Podkarpaciu będzie mieć długość 169 km. Cały jej przebieg ma zapewnione finansowanie.

Odcinki zrealizowane:

1. odc. Sokołów Młp. Północ – Stobierna 12,5 km (oddany do ruchu 09.2017).
2. odc. Stobierna – w. Rzeszów Wschód 6,9 km (oddany do ruchu 09.2012).
3. odc. Rzeszów Zachód – Świlcza 4,4 km (oddany do ruchu 12.2013).
4. odc. w. Świlcza – w. Rzeszów Południe 6,4 km (oddany do ruchu 12.2017).

Łącznie zrealizowano 30,1 km za kwotę: 1,24 mld PLN.

Zakończono postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla całego przebiegu Via Carpatia na Podkarpaciu. Najważniejsze problemy jakie pokonano w trakcie wydawania decyzji środowiskowych to obszary chronione dla odc. Rzeszów – Barwinek. Wariant przebiegu zatwierdzony decyzją środowiskową kolidował z:
– 5 obszarami Natura 2000: Beskid Niski PLB 180002 (ptasi), Ostoja Jaślińska PLH 180014 (siedliskowy), Wisłok Środkowy z Dopływami PLH180030 (siedliskowy), Jasiołka PLH 18011 (siedliskowy), Trzciana PLH (siedliskowy),
– Rezerwatem Tysiąclecia na Górze Cergowej,
– 2 Parkami Krajobrazowymi: Czarnorzecko-Strzyżowski, Jaśliski Park Krajobrazowy,
– 4 Obszarami Chronionego Krajobrazu: Strzyżowsko-Sędziszowski, Hyżniańsko-Gwoźnicki, Czarnorzecki, Beskid Niski.

W ramach raportu o oddziaływaniu na środowisko wykonano czasochłonne inwentaryzacje przyrodnicze:
Flory:
Siedlisk chronionych – 9 szt. (433 płaty – stanowiska) i roślin chronionych – 40 gatunków (1595 stanowisk) w latach 2008 i 2012
Mszaków – 17 gatunków, w tym 14 gatunków chronionych (41 stanowisk)
Grzybów chronionych – 2 gatunki (2 stanowiska) w latach 2012 i 2013
Porostów chronionych – 2 gatunki (16 stanowisk) w roku 2013

Fauny:
Ptaków – 123 gat. (w tym chronionych prawem polskim 116 gat., 21 gat. z Dyrektywy Ptasiej, 600 stanowisk lęgowych) w latach 2008, 2012 i 2013
Płazów chronionych – 13 gat. (1586 stwierdzeń)
Gadów chronionych – 5 gat. (440 stwierdzeń) w latach 2008, 2012 i 2013
Bezkręgowców chronionych – 39 gat. w 2012 r.
Nietoperzy chronionych – 17 gat. w latach 2012 i 2013
Ssaków – 42 gat. (w tym chronionych prawem polskim 25 gat., 12 gat. z Dyrektywy Siedliskowej)
w latach 2008 i 2014

S19 DZISIAJ – odcinki w realizacji

W ciągu pół roku udało się zakontraktować i przekazać Wykonawcom do realizacji 6 odcinków drogi ekspresowej S19 na Podkarpaciu. Oznacza to, że już cały odcinek S19 od granicy województwa lubelskiego i podkarpackiego do Sokołowa Małopolskiego o łącznej długości 54,2 km jest w realizacji systemem „projektuj i buduj”. Aktualnie trwa etap projektowania a Wykonawcy pracują nad dokumentacją potrzebną do złożenia wniosków o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Po uzyskaniu ZRID rozpoczną budowę.

Odcinki w realizacji systemem „Projektuj i Buduj”:
1. odc. Lasy Janowskie – Zdziary 9,3 km.


2. odc. Zdziary – Rudnik 9,0 km.

3. odc. Rudnik – Nisko 6,0 km.

4. odc. Nisko – Podgórze 11,5 km.

5. odc. Podgórze – Kamień 10,5 km.

6. odc. Kamień – Sokołów Młp. 7,9 km.

Razem: 54,2 km

Podsumowując, dla odc. S19 od granicy województwa lubelskiego i podkarpackiego do Sokołowa Małopolskiego do wykonania jest:
– ok. 54 km drogi ekspresowej,
– 7 węzłów drogowych: Zdziary, Rudnik nad Sanem, Nisko Południe, Podgórze, Nowy Kamień, Kamień,  Sokołów Młp. Północ,
– 6 MOP-ów (3 pary),
– 1 obwód utrzymania drogi w węźle Sokołów Młp. oraz Centrum Zarządzania Ruchem,
– 45 mostów i wiaduktów,
– 9 dużych i średnich przejść dla zwierząt górą (wg decyzji środowiskowej).

S19 JUTRO – odcinki w przygotowaniu KP, przed przetargiem na realizację

W przygotowaniu jest cały ponad 85-kilometrowy odcinek przyszłej S19 od w. Rzeszów Południe do granicy państwa w Barwinku. Rozwiązania projektowe Koncepcji Programowych dla 5 odcinków, nad którymi pracują obecnie Wykonawcy, pozwolą na opracowanie Programów Funkcjonalno-Użytkowych, w oparciu o które zostaną wyłonieni przyszli Wykonawcy drogi ekspresowej S19. Łączny koszt opracowania Koncepcji Programowych to 56,38 mln zł.

Odcinki w przygotowaniu:
1. odc. Rzeszów Płd. – Babica 10,3 km,


2. odc. Babica – Domaradz 23,5 km,

3. odc. Domaradz – Miejsce Piastowe 22,7 km,

4. odc. Miejsce Piastowe – Dukla 10,4 km,

5. odc. Dukla – Barwinek 18,3 km.

Razem: 85,2 km

Aktualnie na całym odcinku drogi S19 od w. Rzeszów Południe do Barwinka prowadzone są badania geologiczne i geofizyczne:
– badanie tomografii elektrooporowej,
– badania sejsmiczno-refrakcyjne,
– wiercenia rdzeniowe ponad 100 m pod tunel.

Dla zobrazowania ogromu niezbędnych do wykonania prac przygotowawczych, podamy, iż tylko na odcinku od w. Rzeszów Południe do w. Babica wykonano:
– ok. 33 300 m badań geofizycznych metodą tomografii elektrooporowej ERT,
– ok. 23 500 m badań geofizycznych metodą sejsmiki refrakcyjnej SRT.

Dodatkowo w rejonie tunelu wykonano ok. 620 m badan geofizycznych metodą MASW i 2870 m badań geofizycznych metodą VLF.

Podsumowując, dla odc. S19 od w. Rzeszów Południe do Barwinka (granica państwa), do wybudowania jest 85,2 km drogi klasy „S” w tym:
– 7 węzłów: Babica, Strzyżów-Żarnowa, Domaradz, Miejsce Piastowe, Iskrzynia, Dukla, Barwinek,
– 4 tunele drogowe o łącznej długości 6,430 km,
– 4 pary MOP (Lutoryż, Jawornik, Zagórze, Równe),
– 47 estakad (w tym wysokie h>30m – 7 szt.) o łącznej długości 17,9 km,
– 67 mostów i wiaduktów,
– 2 Obwody Utrzymania Drogi w węźle Domaradz i Miejsce Piastowe,
– 2 Centra Zarządzania Tunelami w węźle Babica i Domaradz.

Warto również zaznaczyć, że w realizacji systemem „Projektuj i Buduj” jest także 77 km S19 od Lublina do granicy woj. lubelskiego i podkarpackiego. Dla odcinka Kraśnik – granica woj. lubelskiego/podkarpackiego (35 km) Wykonawcy złożyli już wnioski o wydanie decyzji ZRID. Jeszcze w grudniu planowane jest złożenie wniosków o wydanie ZRID dla odcinka od Lublina do Kraśnika (42 km).

Tekst i zdjęcia: GDDKiA O/Rzeszów

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA