REKLAMA
Geoinżynieria Wiadomości
2 Minuty czytania

O osuwiskach na Forum Przemysłowym

Utrzymanie bezpieczeństwa inwestycji zagrożonych osuwiskami wymaga uszczegółowienia przepisów – przekonywali geolodzy z PIG-PIB podczas IV Forum Przemysłowego w Karpaczu.

Zdjęcie: Agnieszka Biajgo, Leszek Balicki
Zdjęcie: Agnieszka Biajgo, Leszek Balicki
Forum zgromadziło kilkuset przedstawicieli przemysłu, ekspertów, ekonomistów, naukowców, polityków i dziennikarzy z Polski i z zagranicy.

Dwudniowa konferencja (12-14 grudnia 2019 r.) obfitowała w bloki tematyczne, obejmujące kilkadziesiąt debat, sesji i paneli dyskusyjnych. W tym roku część spotkań poświęcono zagrożeniu ruchami masowymi. W ramach bloku „Osuwiska – czy to jest dla gospodarki duży problem” przedstawiciele PIG-PIB zapoznali uczestników debaty z najważniejszymi aspektami działalności Państwowej Służby Geologicznej w ramach Systemu Osłony Przeciwosuwiskowej (SOPO).

Dyskusję, którą w roli moderatora poprowadził dr hab. Leszek Jankowski, Dyrektor Oddziału Karpackiego PIG-PIB, poprzedziła prezentacja „SOPO jako element redukcji ryzyka związanego z zagrożeniami geologicznymi” przygotowana przez dr. Tomasza Wojciechowskiego, kierownika Centrum Geozagrożeń PIG-PIB. Dr Wojciechowski wprowadził uczestników w problematykę osuwiskową oraz nakreślił obowiązki i ramy prawne dla poszczególnych jednostek publicznych w Polsce. Przedstawił także tzw. dobre praktyki dotyczące rozpoznania, monitorowania oraz zabezpieczenia osuwisk. Dużo miejsca poświęcił także tzw. amnezji osuwiskowej. Przypomniał katastrofę z 2010 r., kiedy to na południu Polski z powodu uaktywnienia się osuwisk ponad 1400 domostw zostało doszczętnie zniszczonych lub uszkodzonych, a geolodzy z PIG-PIB interweniowali ponad 1300 razy.

Podczas dyskusji przedstawiciel Instytutu poruszył także kwestię regulacji prawnych. – Każda inwestycja na osuwisku musi być poprzedzona dokumentacją geologiczno-inżynierską opierającą się na otworach badawczych z pełnym uzyskiem rdzenia, w którym określona powinna zostać najgłębsza powierzchni poślizgu, z tym jednak w Polsce jest duży problem wynikający z niewystarczających zapisów prawa – mówił dr Tomasz Wojciechowski.

O swoich doświadczeniach mówił Tomasz Żuchowski, Generalny Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Zwrócił on uwagę na konieczność stosowania sprawdzonych rozwiązań, takich jak wypracowanych choćby w ramach SOPO i ujętych w „Wytycznych wykonywania badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego”. GDDKiA już wdrożyła te wytyczne w bieżącym roku.

O problemach z jakimi boryka się administracja samorządowa mówili Jarosław Gęborys – starosta kamiennogórski oraz Jarosław Kotliński – wicestarosta jeleniogórski. Zwrócili oni uwagę na olbrzymie kłopoty związane z brakiem formalnych procedur, a co za tym idzie ograniczonych możliwości finansowania przedsięwzięć związanych z redukowaniem ryzyka osuwiskowego. Uznali, że dobre praktyki, które zaprezentowane zostały w referacie wstępnym, powinny być wdrażane w całej Polsce. W podobnym tonie wypowiadał się Dariusz Stasiak – Radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Wszyscy paneliści uznali SOPO za znaczący element strategii redukcji ryzyka osuwiskowego w Polsce.

Forum w Karpaczu to jedna z najważniejszych konferencji gospodarczych w Polsce. Jest okazją do szerokiej debaty o kluczowych problemach przemysłu europejskiego. Główne tematy dyskusji i analizy uczestników to przede wszystkim reindustrializacja, gospodarka cyfrowa, rewolucja elektryczna w motoryzacji, polityka klimatyczna, bezpieczeństwo energetyczne, nowoczesne i tradycyjne gałęzie przemysłu, ale również wszystko, co dotyczy szeroko pojętego „przemysłu czasu wolnego”, a więc m.in. turystyka, kultura i rozrywka.

Tekst: Zespół Geozagrożeń
Zdjęcie: Agnieszka Biajgo, Leszek Balicki

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA