REKLAMA
Budownictwo Wiadomości
2 Minuty czytania

O PSP we Wrocławiu

28 marca 2018 r. we Wrocławiu odbyły się kolejne konsultacje związane z projektem Polityki Surowcowej Państwa (PSP). Tematem dyskusji był trzeci filar PSP dot. m.in. pozyskiwania surowców z odpadów.

Organizatorem spotkania był wiceminister środowiska, Główny Geolog Kraju i Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa prof. Mariusz Orion Jędrysek.

Główny Geolog Kraju prof. Mariusz Orion Jędrysek wraz z wiceministrem środowiska Sławomirem Mazurkiem oraz innymi politykami, ekspertami i przedsiębiorcami uczestniczyli w panelach dyskusyjnych pn. „Polityka państwa w zakresie surowców mineralnych”. Dotyczyły one pozyskiwania surowców z odpadów oraz rekultywacji i remediacji terenów pogórniczych, o czym przypomniał wiceminister Jędrysek:

– Trzeci filar Polityki Surowcowej Państwa realizuje elementy Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (GOZ), stawiając na odzysk surowców z odpadów.


– Ważnym celem Polityki Surowcowej Państwa w zakresie GOZ jest także pozyskanie szczegółowej wiedzy na temat surowców mineralnych z odpadów oraz wzmacnianie rynku surowców wtórnych wytworzonych na bazie surowców mineralnych z odpadów –
dodał wiceminister.

Trzeci filar kładzie również nacisk na przywracanie wartości użytkowych i przyrodniczych obszarom poeksploatacyjnym. W świetle założeń PSP chodzi także o przygotowywanie terenów pogórniczych do ich ponownego użytkowania.

Surowce powinny pozostawać w obiegu tak długo, jak to możliwe


– Gospodarka odpadami to obszar wielkich wyzwań w ochronie środowiska. W rozumieniu polityki gospodarki o obiegu zamkniętym odpady są potencjalnym zasobem surowców –
powiedział wiceminister Mazurek.

Wiceminister Sławomir Mazurek przypomniał też, że główną ideą Gospodarki o Obiegu Zamkniętym jest ponowne wykorzystanie odpadów pod kątem surowcowym. Efektem tego jest utrzymanie wyższego poziomu zasobowego surowców na rynku, a jednocześnie zmniejszenie ilości trwale składowanych odpadów.

Dodatkowe działania w ramach Gospodarki o Obiegu Zamkniętym

Aby w praktyce realizować założenia gospodarki obiegu zamkniętego niezbędne jest stworzenie odpowiednich ram prawnych na szczeblu europejskim i krajowym.

– Polski rząd już podejmuje wiele działań, aby nadać gospodarce cyrkularnej wymiar praktyczny. Trzeba podkreślić, że GOZ jest elementem Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. Również na forum unijnym kończą się prace nad tzw. Pakietem odpadowym składającym się z kilku kluczowych dyrektyw –
poinformował wiceminister Mazurek.

Jednocześnie wiceminister zaznaczył, że resortowi środowiska zależy na jak najszerszej debacie publicznej pozwalającej na zwiększenie świadomości społecznej i stworzeniu szansy na skuteczne zakorzenienie się idei GOZ w społeczeństwie.

O projekcie Polityki Surowcowej Państwa

Projekt Polityki Surowcowej Państwa (PSP) to niezwykle istotny z punktu widzenia rozwoju gospodarczego i energetycznego Polski dokument, zawierający konkretne założenia dla wielu sektorów.

– Polska, która jest zaliczana do krajów bogatych w surowce mineralne, jak do tej pory nie miała odpowiedniej strategii surowcowej, co ma się zmienić dzięki projektowi Polityki Surowcowej Państwa –
przypomniał wiceminister środowiska Mariusz Orion Jędrysek.

Projekt PSP składa się z 9 filarów, które skupiają się na całościowym ujęciu geologii. Zwraca on m.in. uwagę na zapotrzebowanie surowcowe państwa oraz na tworzenie narzędzi i wyznaczanie kierunków działań w tym obszarze.

– Cieszę się, że udało nam się zainicjować projekt Polityki Surowcowej Państwa. Korzyści płynące z tego projektu to między innymi zmniejszenie ryzyk w podaży surowców oraz zwiększenie bezpieczeństwa surowcowego i energetycznego kraju, co wpłynie korzystnie na wzrost gospodarczy –
powiedział prof. Mariusz Orion Jędrysek.

Kolejne spotkanie odbędzie się w Szczecinie 18 kwietnia. Podsumowująca konferencja odbędzie się we wrześniu w Warszawie.

Autor: Ministerstwo Środowiska

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA