Budownictwo Wiadomości
2 Minuty czytania

Obchody Dnia Górnika w Cemex Polska

Barbórka to górnicze święto, związane z przypadającym 4 grudnia dniem św. Barbary, patronki górników. Uroczyste, barbórkowe obchody odbyły się także w Chełmie. Tego dnia w Chełmskim Domu Kultury spotkali się pracownicy zakładów Cemex w Polsce, partnerzy biznesowi firmy, przedstawiciele władz samorządowych oraz publicznych instytucji.

Zdjęcie: Cemex Polska Sp. z o.o., www.cemex.pl

W wielu miastach z okazji Barbórki organizowane były wydarzenia, w których licznie uczestniczyli pracownicy kopalń. Obchody odbywają się co roku także w Chełmie. W mieście działa odkrywkowa kopalnia kredy, która dostarcza surowiec do chełmskiej cementowni.

– Kopalnia kredy to jeden z kilku wydobywczych zakładów należących do Cemex Polska. Aktualnie eksploatujemy kredę w kopalni odkrywkowej w Chełmie, kopalni wapienia w Rudnikach oraz złoża kruszyw naturalnych w żwirowniach i kamieniołomach. Tradycje związane z górnictwem są dla nas w związku z tym bardzo istotne. Obchody Barbórki – najważniejszego górniczego święta – stanowią okazję do podziękowania wszystkim, którzy wykonują odpowiedzialny zawód górnika, wykazując się przy tym niezwykłym zaangażowaniem i najwyższym profesjonalizmem – mówił Tadeusz Radzięciak, Dyrektor Produkcji i Technologii Cementu Cemex oraz Członek Zarządu Cemex w Polsce, który podczas tegorocznej Barbórki podsumował ostatnie miesiące w Cemex Polska, w tym osiągnięcia firmy i jej pracowników.

Jak co roku, w trakcie oficjalnej akademii w Chełmskim Domu Kultury wyróżnione zostały osoby szczególnie zasłużone dla Cemex, które otrzymały złote medale za długoletnią służbę i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków zawodowych. Ważnym punktem programu było ponadto mianowanie górników, inżynierów górniczych i techników górniczych I, II i III stopnia. Stopnie górnicze otrzymało tego dnia blisko 80 osób.

W programie wydarzenia nie zabrakło części artystycznej. Akademię uświetnił występ muzyków z Orkiestry Dętej z Chełma. Na scenie w Chełmskim Domu Kultury zaprezentowały się także dzieci i młodzież z Młodzieżowego Domu Kultury oraz Chełmskiego Domu Kultury.

Po części oficjalnej barbórkowych obchodów odbyły się tradycyjne spotkania: Comber Babski oraz Gwarki Piwne.

Kopalnia kredy w Chełmie

W związku z prowadzoną działalnością wydobywczą, Cemex Polska przywiązuje dużą wagę do świętowania Barbórki. Centralne obchody tego dnia tradycyjnie odbywają się w Chełmie, w którym działa odkrywkowa kopalnia kredy, założona w latach 20-tych XX wieku i od ponad 60 lat dostarczająca surowiec do miejscowej cementowni.

Chełmska kopalnia została zmodernizowana. Wydobycie kredy odbywa się koparkami kołowo-czerpakowymi oraz systemem przenośników taśmowych, służącym do transportu kredy. Zmiana transportu z kolejowego na przenośnikowy pozwoliła na wyeliminowanie lokomotyw spalinowych, a w efekcie tego zredukować poziom emisji spalin oraz hałasu.

Fot: Cemex Polska

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI