Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Oddanie kolejnego obiektu na obwodnicy Olesna

Zaawansowanie prac na obwodnicy Olesna wynosi ok. 80 proc. 1 lutego GDDKiA odda do ruchu kolejny z obiektów realizowanych w ramach tej inwestycji – obiekt WD-16 na trasie Borki Małe – Sowczyce.

 

Zdjęcie: GDDKiA O/Opole, www.gov.pl/web/gddkia-opole
Zdjęcie: GDDKiA O/Opole, www.gov.pl/web/gddkia-opole

Zaawansowanie prac

Od połowy grudnia na kontraktach realizowanych przez GDDKiA trwa przerwa zimowa. Wykonawcy, w przypadku sprzyjających warunków atmosferycznych, mogą jednak realizować niektóre roboty, z uwzględnieniem reżimów technologicznych.

Wykonawca finalizuje roboty ziemne w zakresie wykopów, nasypów oraz wzmocnienia podłoża w ciągu trasy głównej oraz dróg poprzecznych. Na znacznym odcinku trasy głównej ułożono warstwę podbudowy bitumicznej, a na części obiektów prowadzone są prace wykończeniowe.

Tymczasowa zmiana organizacji ruchu

W ramach budowy obwodnicy Olesna obowiązuje istotna zmiana organizacji ruchu. Za miejscowością Łomnica w kierunku granicy z woj. śląskim w ciągu DK11 wprowadzono by-pass o długości około 2 km. Kierowcy z DK11 są kierowani na nowy przebieg tej drogi, następnie poprzez tymczasowy łącznik wjeżdżają na odcinek nowo wybudowanej drogi ekspresowej S11 i dalej są kierowani na rondo łączące drogę ekspresową S11 ze starym przebiegiem DK11.

Zmiana organizacji ruchu na tym odcinku ma na celu budowę nowego przebiegu DK11 nad drogą ekspresową S11 wraz z budową wiaduktu oraz wykonaniem wykopu w miejscu projektowanej drogi S11. Wprowadzone utrudnienia potrwają do II kwartału br.

Zakres inwestycji

Początek przebiegu nowej drogi ekspresowej będzie zlokalizowany na istniejącej drodze krajowej nr 11 w pobliżu Kolonii Ciarka w ramach  tymczasowego ronda łączącego istniejącą DK11 z S11. Koniec zlokalizowany będzie na granicy woj. opolskiego i śląskiego, w pobliżu  miejscowości Łomnica.

Docelowo dwujezdniowa obwodnica Olesna, z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku i nośności 11,5 t/oś, zostanie połączona z sąsiednimi odcinkami drogi ekspresowej. Dla fragmentu od końca obwodnicy Kępna do początku obwodnicy Olesna w sierpniu ubiegłego roku uzyskano decyzję środowiskową. Z kolei dla odcinka od końca obwodnicy Olesna, w kierunku Lublińca i Tarnowskich Gór, opracowywane są możliwe warianty przebiegu. Jeden z nich zostanie wskazany we wniosku o wydanie decyzji środowiskowej.

Obiekty inżynierskie i ronda

Inwestycja przewiduje budowę 24 obiektów mostowych oraz węzła Olesno na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 487 wraz z dwoma rondami. Największe wśród zaprojektowanych obiektów mostowych to dwa wiadukty nad linią kolejową relacji Tarnowskie Góry – Kluczbork o długości całkowitej odpowiednio około 135 oraz 126  m.

Projekt przewiduje także budowę urządzeń ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz przebudowę infrastruktury technicznej (sieć wodno-kanalizacyjna, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna i urządzenia melioracyjne).

Korzyści wynikające z budowy obwodnicy

Nowa trasa zapewni komfort ruchu tranzytowego, tworząc nowoczesne drogowe połączenie dla województw wielkopolskiego, opolskiego i śląskiego. Realizacja inwestycji umożliwi również skomunikowanie z terenami inwestycyjnymi, wpływając na aktywizację gospodarczą terenów zlokalizowanych w  sąsiedztwie S11 oraz w województwie opolskim.

Docelowo obwodnica Olesna stanowić będzie fragment drogi ekspresowej S11, która ma charakter ogólnopolski i połączy porty woj. zachodniopomorskiego z Górnośląskim Okręgiem Przemysłowym.

Całkowita wartość projektu  to 767,9 mln zł. Dofinansowanie ze środków funduszy europejskich, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, wynosi około 411 mln zł.

Inwestycja zostanie oddana kierowcom w III kwartale br.

Źródło: tekst GDDKiA O/Opole, www.gov.pl/web/gddkia-opole

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI