REKLAMA
Drogi Wiadomości
5 Minut czytania

Oddano do ruchu cztery odcinki drogi S19

16 grudnia 2021 r. GDDKiA oddała do ruchu cztery odcinki drogi ekspresowej S19 między Lublinem a obwodnicą Janowa Lubelskiego. W sumie kierowcy mają do dyspozycji ok. 47 km nowej trasy ekspresowej o nawierzchni bitumicznej.

 

Zdjęcie: GDDKiA O/Lublin, www.gov.pl/web/gddkia-lublin/
Zdjęcie: GDDKiA O/Lublin, www.gov.pl/web/gddkia-lublin/

Budowa S19 w woj. lubelskim rozpoczęła się w drugiej połowie 2019 roku i została podzielona na sześć odcinków o łącznej długości ok. 75 km. W czerwcu oddano do ruchu ok. 8-kilometrowy odcinek od węzła Janów Lubelski Południe do węzła Lasy Janowskie. Teraz nadeszła kolej na cztery kolejne fragmenty Via Carpatii w woj. lubelskim.

– Oddane dzisiaj do ruchu odcinki to kolejny duży krok do wybudowania całego szlaku Via Carpatia na terenie Polski. Docelowo będzie on liczył około 700 km i będzie głównym ciągiem komunikacyjnym we wschodniej części kraju – powiedział Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

– Obecnie w eksploatacji mamy nieco ponad 177 km tej drogi, a w realizacji jest około 275 km. Przygotowujemy do budowy kolejne odcinki i czekamy na rozstrzygnięcia przetargów, które są w toku –
dodał Tomasz Żuchowski, Szef GDDKiA.

Lublin – Niedrzwica Duża

Odcinek liczy ok. 12 km i jadąc z Lublina w kierunku Kraśnika, rozpoczyna się za węzłem Lublin Węglin. Początkowo przebiega w śladzie dotychczasowej drogi krajowej nr 19, w pobliżu Strzeszkowic Dużych kieruje się na wschód, omijając Niedrzwicę Dużą. Kończy się na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 834 (ul. Bychawska).

Wykonawca, firma Aldesa Construcciones, w ramach inwestycji wybudował 15 obiektów inżynierskich, w tym cztery mosty, 10 wiaduktów i kładkę. Na ukończeniu jest budowa pary MOP-ów Radawczyk i Zemborzyce, z których kierowcy będą mogli korzystać w przyszłym roku. 
Na tym odcinku wykonano ok. 738 m3 wykopów i ok. 720 tys. m3 nasypów. Łącznie na odcinku ułożono ok. 1,3 mln m2 masy bitumicznej, a do budowy obiektów mostowych wykorzystano 2,2 tys. ton stali i ok. 17 tys. m3 betonu.

Uwaga kierowcy

Do momentu oddania do użytku kolejnego odcinka Niedrzwica Duża – Kraśnik, co planowane jest w przyszłym roku, mogą tworzyć się w godzinach szczytu lokalne zatory na węźle Strzeszkowice i w m. Niedrzwica. W przypadku powstania zatoru, w oparciu o wcześniej opracowane i uzgodnione scenariusze, będą wdrażane stosowne zmiany w organizacji ruchu – przy udziale Policji oraz przy wykorzystaniu m.in. tablic zmiennej treści. Ponadto do czasu oddania do ruchu odcinka Niedrzwica Duża – Kraśnik ruch tranzytowy w stronę obwodnicy Kraśnika poprowadzony będzie obecną drogą krajową nr 19 przez węzeł Strzeszkowice. Natomiast ruch w kierunku Bychawy do DW834 – trasą główną drogi ekspresowej do węzła Niedrzwica Duża. Dzięki takiemu rozdzieleniu ruchu, przejazd zarówno drogą krajową nr 19, jak i ekspresową S19 będzie bardziej bezpieczny i płynny.

Obwodnica Kraśnika

Odcinek ma długość ok. 10 km, a wykonawcą jest Aldesa Construcciones. Obwodnica zaczyna się w miejscowości Lasy, gdzie powstał węzeł Kraśnik Północ, i omija miasto po wschodniej stronie. W miejscowości Słodków łączy się z kolejnym odcinkiem Via Carpatii. W ramach inwestycji powstało 12 obiektów inżynierskich – dwa mosty i 10 wiaduktów. Wybudowane też zostały dwa węzły drogowe (Kraśnik Północ oraz Kraśnik Południe, gdzie wybudowane zostało także połączenie drogą krajową nr 74).

W trakcie budowy jest para MOP-ów Słodków, których oddanie do użytku planowane jest w przyszłym roku. Do wybudowania wszystkich obiektów inżynierskich wykorzystano ok. 19 tys. m3 betonu i 2,3 tys. ton stali. Wykonano ponad 605 tys. wykopów i 677 tys. nasypów. Ułożono w sumie ponad 970 tys. m2 masy bitumicznej.

Kraśnik – Janów Lubelski

To jeden z najdłuższych, poza odcinkiem Niedrzwica Duża – Kraśnik, fragmentów budowanej S19 w woj. lubelskim. Liczy ok. 18 km i rozpoczyna się przed kompleksem leśnym w pobliżu Szastarki. Omija m.in. Polichnę oraz Modliborzyce i kończy się za wiaduktem w okolicach Janówka. Wykonawcą jest firma STRABAG.

W ramach inwestycji powstało m.in. 21 obiektów inżynierskich, w tym most, 14 wiaduktów i sześć przejść dla zwierząt. Wybudowane zostały dwa węzły drogowe (węzeł Szastarka i w. Modliborzyce) oraz para MOP-ów Felinów. W sumie do budowy trasy wykorzystano 1,6 mln m2 masy bitumicznej, a do budowy obiektów inżynierskich 21 tys. m3 betonu i 2,3 tys. ton stali. Wykonano w ponad 1,3 mln wykopów oraz ok. 1,2 mln nasypów.

Budowa trasy głównej jest już zakończona, ale ze względu na trwające prace przy przebudowie drogi krajowej nr 19 oraz prace wykończeniowe, na dwóch fragmentach tego odcinka, o łącznej długości ok. 3,5 km (od Słodkowa do Szastarki oraz w okolicach Zarajca) wprowadzone będzie ograniczenie prędkości do 90 km/h.

Obwodnica Janowa Lubelskiego

Odcinek liczy ok. 6,5 km. Rozpoczyna się w miejscowości Kopce. Trasa omija Janów Lubelski po zachodniej stronie i kończy się w okolicach miejscowości Jonaki.

Wykonawcą inwestycji jest firma Mota-Engil Central Europe. W ramach inwestycji powstało pięć obiektów inżynierskich (cztery wiadukty i jeden most) oraz dwa węzły drogowe (Janów Lubelski Północ i Janów Lubelski Południe). Wykonanych zostało też pięć przejść dla zwierząt oraz osiem przepustów, a także para MOP-ów Janów Lubelski.

W sumie podczas budowy trasy głównej i dróg przyległych ułożono ponad 245 tys. m2 masy bitumicznej, wykonano ponad 457 tys. m3 nasypów i 378 tys. m3 wykopów. Do budowy obiektów inżynierskich wykorzystano ponad 1 tys. ton stali i prawie 8 tys. m3 betonu.

Źródło: tekst GDDKiA O/Lublin, www.gov.pl/web/gddkia-lublin/

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA