REKLAMA
Mosty Wiadomości

Oddano do ruchu nowy wiadukt w Polkowicach

Od 21 września kierowcy mogą korzystać z nowego wiaduktu, który powstał nad drogą krajową nr 3, a w ciągu DW nr 331 w Polkowicach. Realizacja inwestycji w systemie „Projektuj i Buduj” trwała 12 miesięcy.

Nowy wiadukt został wybudowany w miejscu obiektu, który w wyniku uszkodzeń dokonanych przez pojazd ponadnormatywny został rozebrany w 2012 roku. Brak obiektu wymagał przekierowania pojazdów na objazdy ulicami miejskimi. Oddanie do ruchu nowego wiaduktu pozwoli na przywrócenie pełnych relacji ruchowych na węźle drogi krajowej nr 3 z drogą wojewódzką nr 331 i znacząco odciąży pobliskie skrzyżowanie, a także usprawni dojazd do KGHM.

Nowy wiadukt to 2-przęsłowy obiekt ze sprężonych belek prefabrykowanych, posiadający odpowiednie urządzenia dylatacyjne, łożyska i odpowiednie posadowienie, które minimalizują potencjalne przemieszczenia wynikające z lokalizacji obiektu na szkodach górniczych.

W ramach inwestycji, w związku z podniesieniem niwelety na wiadukcie, przebudowano odcinki drogi wojewódzkiej nr 331, wykonano odwodnienie, kanał technologiczny i zabezpieczono istniejące sieci uzbrojenia terenu. Inwestycja zrealizowana została w ramach programu GDDKiA „Przebudowa dróg i mostów wraz z zadaniami poprawiającymi bezpieczeństwo ruchu drogowego”.

Wykonawcą była firma Himmel i Papesch z Opola.

Łączna wartość inwestycji wynosi ok. 5 mln zł.

Budowa wiaduktu zrealizowana została ze środków budżetowych ze współfinansowaniem Gminy Polkowice w kwocie 1,5 mln zł.

Autor: GDDKiA O/Wrocław

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA