REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Oddano do ruchu obwodnicę Chmielnika

Kierowcy korzystają już z północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 765. Inwestycja została zrealizowana ze środków POPW. W otwarciu drogi wziął udział Adam Hamryszczak, podsekretarz stanu w MIiR.

Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW nr 765 od skrzyżowania z DK73 to kolejny projekt drogowy zrealizowany z udziałem środków Programu Polska Wschodnia – czwarty już oddany do użytku w województwie świętokrzyskim. Wartość inwestycji to ponad 47 mln zł, z czego ponad 35 mln zł stanowią środki Programu Polska Wschodnia.

Obwodnica ma długość blisko 3 km. Przebiega na północ od miasta, rozpoczynając swój bieg od skrzyżowania z drogą krajową nr 73, a kończąc na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 765.

Dla lokalnej społeczności


– Sukces tej inwestycji trzeba mierzyć jednak nie tyle liczbami, co konkretnymi korzyściami dla mieszkańców regionu –
powiedział Adam Hamryszczak, wiceminister inwestycji i rozwoju.

Dzięki inwestycji dotychczasowy natężony ruch samochodów osobowych i ciężarowych, przejeżdżających przez ścisłe centrum Chmielnika został wyprowadzony z centrum miasta.

– W znaczący sposób poprawi się jakość życia lokalnej społeczności – będzie bezpieczniej, ciszej. Poprawi się również znacząco jakość powietrza, ze względu na mniejszą emisję zanieczyszczeń. Łatwiej więc będzie chronić miejską infrastrukturę i zabytki – zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie Rynku –
dodał wiceminister.

Z obwodnicy bezpiecznie korzystać będą również piesi i rowerzyści. Wzdłuż drogi wybudowano ścieżkę rowerową. Powstał również chodnik dla pieszych i zatoki autobusowe z wiatami przystankowymi. Bezpieczeństwu ruchu sprzyjać będą nowo wybudowane skrzyżowania, w tym bezkolizyjny wiadukt.

W ramach inwestycji przebudowano także blisko 1,5 km odcinek drogi krajowej nr 73. Wybudowano też ponad 6 km dróg dojazdowych.

Dla rozwoju regionu


Realizacja projektu niesie ze sobą korzyści nie tylko dla mieszkańców Chmielnika, ale także usprawni komunikację w całym regionie. Poprawi jego atrakcyjność inwestycyjną przez lepszy dostęp do sieci dróg krajowych, a także usprawni komunikację między województwami. Łatwiej będzie dojechać w kierunku Staszowa i Połańca i dalej w kierunku Podkarpacia przez most na Wiśle.

– Obwodnica Chmielnika to kolejny projekt drogowy realizowany z udziałem środków Programu Polska Wschodnia, który usprawnia połączenia regionalne i z resztą kraju. Istnienie spójnej sieci transportowej to warunek dla swobodnego przepływu zasobów niezbędnych do produkcji, ale i spedycji dóbr wytworzonych przez lokalnych, często jednak działających regionalnie czy międzynarodowo, przedsiębiorców –
zaznaczył wiceminister Hamryszczak.

Inwestorem jest Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach. Wykonawcą obwodnicy Chmielnika jest Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „Fart”.
 
Otwarcie obwodnicy Chmielnika
Otwarcie obwodnicy Chmielnika
 
Koniec obwodnicy Chmielnika
Koniec obwodnicy Chmielnika
   Tekst: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
Zdjęcia: www.chmielnik765.szdw.kielce.com.pl
 

 
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA