REKLAMA
Drogi Wiadomości
3 Minuty czytania

Oddano do ruchu obwodnicę Przecławia i Warzymic

31 sierpnia 2023 r. drogowcy oddali do ruchu obwodnicę Przecławia i Warzymic w ciągu drogi krajowej nr 13. Wykonawcą inwestycji jest spółka Budimex. Wartość inwestycji to 85,9 mln zł.

Zdjęcie: Mateusz Grzeszczuk, www.gov.pl/web/gddkia-szczecin/

Inwestycja oddana przed terminem

Umowę na realizację inwestycji o wartości 85,9 mln zł szczeciński Oddział GDDKiA podpisał z firmą Budimex w marcu 2021 roku z terminem oddania do ruchu na koniec marca 2024. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) była już uzyskana, wykonawca musiał natomiast przygotować projekty wykonawcze. Roboty ruszyły w połowie 2021 roku. Prace przebiegały sprawnie. W ramach inwestycji powstały dwa wiadukty nad obwodnicą, węzeł drogowy Przecław oraz przepusty. W maju tego roku zakończono wykonywanie nawierzchni i ruszyły roboty wykończeniowe. Odpowiednie tempo realizacji prac pozwoliło na oddanie drogi pół roku przed terminem kontraktowym.

Wyprowadzamy ruch tranzytowy z Przecławia i Warzymic

W obu tych miejscowościach położonych przy dotychczasowym przebiegu DK13 codziennie tworzyły się zatory drogowe. Prowadząca do autostrady A6 trasa zapewniała również komunikację dla wielu osiedli mieszkaniowych. Było tam wiele skrzyżowań i przejść dla pieszych.

Oddana do użytku dwujezdniowa obwodnica o długości 4,2 km rozpoczyna się od ronda Hakena w Szczecinie, a kończy na włączeniu w obecną DK13 na południe od Przecławia. Oddziela ruch tranzytowy od lokalnego. Komunikację lokalną ułatwiają też prowadzące do węzła Przecław drogi wybudowane przez Gminę Kołbaskowo, które zostały oddane do ruchu razem z obwodnicą. 

Dwie jezdnie obwodnicy klasy GP

Obwodnica Przecławia i Warzymic jest dwujezdniową drogą klasy GP (główna o ruchu przyśpieszonym) o dwóch pasach ruchu w każdą stronę. Każda jezdnia posiada pobocze utwardzone o szerokości 1,5 m. W ramach inwestycji powstały dwa wiadukty drogowe nad obwodnicą, na węźle drogowym Przecław oraz w ciągu drogi lokalnej Kurów – Przecław. Na południowym końcu obwodnicy powstało rondo na połączeniu z dotychczasowym przebiegiem DK13. Obwodnica jest wygrodzona od otaczającego terenu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami trasą można poruszać się z prędkością 100 km/h. Na obwodnicy jest zakaz ruchu rowerów i pojazdów wolnobieżnych oraz pieszych.

Przetarg na budowę nowego węzła z A6 i obwodnicę Kołbaskowa

GDDKiA przygotowuje dokumentację przetargową na budowę II etapu obwodnicy Przecławia i Warzymic w ciągu DK13 wraz z budową obwodnicy Kołbaskowa. Jest to dalszy etap realizacji nowego przebiegu DK13 od Szczecina do granicy polsko-niemieckiej w Rosówku. 

Węzeł autostradowy i część przyszłej drogi S6 Zachodniej Obwodnicy Szczecina

Drugi etap obwodnicy Przecławia i Warzymic o długości 2,3 km będzie w przyszłości wspólnym przebiegiem drogi ekspresowej S6 (Zachodniej Obwodnicy Szczecina) i DK13. Dlatego ten fragment będzie miał parametry drogi ekspresowej. Inwestycja zapisana jest w Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych do 2030.

W ramach zadania powstaną dwa węzły drogowe – położony na zakończeniu właśnie oddawanego do ruchu odcinka węzeł Siadło Górne łączący DK13 z przyszłą drogą S6 oraz położony bardziej na południe węzeł autostradowy Szczecin Zachód na połączeniu z autostrada A6. Oba węzły stworzą układ węzłów zintegrowanych. Na węźle Szczecin Zachód relacje w kierunku Szczecina i przyszłej S6 będą obsługiwane przez łącznice bezpośrednie lub półbezpośrednie, co zagwarantuje odpowiednią płynność ruchu. W ramach zadania zostanie również przebudowany odcinek autostrady A6 w rejonie przyszłego węzła. Łącznie w ramach inwestycji planowana jest budowa 10 wiaduktów. 

Obwodnica Kołbaskowa

Od południa do węzła Szczecin Zachód będzie się włączała obwodnica Kołbaskowa w ciągu DK13, która jest przewidziana do realizacji w ramach Rządowego Programu budowy 100 obwodnic. Obwodnica będzie jednojezdniową drogą klasy GP. Trasa będzie miała długość ok. 5,6 km i ominie Kołbaskowo od wschodu. W ramach inwestycji powstaną trzy ronda, z drogą powiatową Kołbaskowo-Moczyły, z dotychczasowym przebiegiem DK13 w rejonie Rosówka oraz przy samej granicy rondo łączące DK13 z drogą gminną i drogą powiatową Rosówek – Kamieniec.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA