Drogi Wiadomości
3 Minuty czytania

Oddano do ruchu obwodnicę Węgorzyna

Od 23 czerwca 2020 r. kierowcy korzystają z obwodnicy Węgorzyna w ciągu drogi krajowej nr 20. Inwestycja została zakończona na cztery miesiące przed kontraktowym terminem.

  
Obwodnica Węgorzyna, fot. GDDKiA O/Szczecin
Obwodnica Węgorzyna, fot. GDDKiA O/Szczecin
Nowa trasa całkowicie wyprowadziła ruch tranzytowy z miejscowości Węgorzyno. Kolejne obwodnice na drogach krajowych w województwie zachodniopomorskim są w realizacji i w przygotowaniu. Będą sukcesywnie powstawały w kolejnych latach w ramach Programu 100 obwodnic.

Krótszy przejazd DK20 dzięki obwodnicy


Dotychczasowy przebieg DK20 w Węgorzynie to w znaczniej części droga z nawierzchnią z kostki kamiennej, która przebiega przez środek miejscowości między zabudowaniami. Obwodnica wyprowadziła z Węgorzyna ruch tranzytowy, co zmniejszyło uciążliwości dla mieszkańców, jak i również skróciło przebieg DK20 o około 0,5 km. Obwodnica ma jedną jezdnię o szerokości 7 metrów (pasy ruchu po 3,5 m), na jej początku i końcu powstały ronda.

Obwodnica Węgorzyna dokończona


Kilkanaście lat temu wykonano już pierwszy fragment obwodnicy o długości 0,5 km, jednak ruch ciągle musiał obywać się przez miasto starym przebiegiem DK20. W 2017 roku przyznano 16 mln złotych na wykonanie brakującego fragmentu drogi o długości 1 km. Ta decyzja umożliwiła aktualizację dokumentacji projektowej, a następnie ogłoszenie przetargu na budowę drogi. Umowa z firmą PRD Nowogard została podpisana 27 lutego 2019 roku. Wartość umowy z wykonawcą wyniosła 13,286 mln zł. Terminem zakończenie zgodnie z umową był październik tego roku. Wykonawca wcześniej zakończył roboty, co umożliwiło oddanie drogi do ruchu już teraz.

Kolejna obwodnica w budowie


W sierpniu przyszłego roku planowane jest oddanie do ruchu obwodnica Myśliborza w ciągu DK26. Na trasie o długości 3,4 km kończone są roboty ziemne i jeszcze w wakacje ruszą prace bitumiczne. Inwestycja pozwoli ominąć zabytkowe centrum Myśliborza, gdzie obecne pojazdy muszą przejeżdżać pod średniowieczną bramę obronną.

Kolejne obwodnice powstaną w ramach Programu 100 obwodnic


Kolejne obwodnice w regionie powstaną w ramach rozpisanego na lata 2020-2030 Programu budowy 100 obwodnic. Będzie to dziewięć obwodnic: Gryfina na DK31, Szczecinka, Stargardu i Złocieńca na DK20, Kołbaskowa na DK13 oraz Szwecji, Wałcza, Rusinowa i Człopy na DK22. Łączna długość tych obwodnic to 47,3 km, a szacowana wartość to ponad 1 mld zł. Spośród tych inwestycji trzy posiadają wydane decyzje środowiskowe, natomiast dla pozostałych zadań będzie konieczne wykonanie całości procesu przygotowawczego.

Jeszcze w IV kwartale tego roku ogłosimy przetargi na zaprojektowanie i budowę obwodnic Gryfina i Szczecinka – będą to pierwsze inwestycje z Programu 100 obwodnic w regionie, które wejdą w fazę realizacji.

Sześć odcinków DK22, w tym cztery obwodnice z umowami na dokumentację


W ostatnich dniach zostały podpisane umowy na prace przygotowawcze dla sześciu zadań na DK22 obejmujących rozbudowę drogi wraz z budową czterech obwodnic z Programu 100 obwodnic. Odcinki granica województwa – Człopa, obwodnicę Człopy, obwodnicę Wałcza, odcinek Ostrowiec – Szwecja oraz obwodnicę Szwecji będzie projektowało Biuro Projektów Trasa z Poznania. Natomiast rozbudowę DK22 na odcinku Człopa – Wałcz wraz z obwodnicą Rusinowa będzie projektowała firma Transprojekt Gdański. Łączna długość odcinka DK22, dla którego będzie przygotowywana dokumentacja to 57 km, a wartość zawartych umów to 8,3 mln zł.

Proces przygotowawczy dla tych inwestycji rozpoczyna się od początku, także wykonawcy będą musieli opracować dokumentację studialną z uzyskaniem koniecznych decyzji środowiskowych. Następnie będą wykonywane elementy koncepcji programowych wraz z badaniami geologicznymi. W przypadku odcinków bez obwodnic projektant będzie musiał również przygotować szczegółową dokumentację techniczną.

Droga krajowa nr 22 będzie projektowana jako droga jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu o szerokości 3,5 metra. Skrzyżowania i zjazdy będą ograniczone, a tam gdzie będzie to konieczne będą przewidziane wiadukty. Nawierzchnia drogi będzie miała nośność podniesioną do 11,5 ton na oś, co przełoży się na jej większą trwałość i wytrzymałość. Celem podniesienia bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu przewidziano również budowę ciągów pieszo-rowerowych.

Źródło: GDDKiA O/Szczecin
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI