REKLAMA
Drogi Wiadomości
3 Minuty czytania

Oddano do ruchu prawą jezdnie S1 Lubień – Naprawa

30 listopada 2021 r. krakowski Oddział GDDKiA oddał do ruchu prawą jezdnię drogi S7 Lubień – Naprawa w kierunku Zakopanego. Dzięki temu na jezdni lewej ruch odbywa się już dwoma pasami w kierunku Krakowa.

 

Zdjęcie: GDDKiA O/Kraków, www.gov.pl/web/gddkia-krakow/
Zdjęcie: GDDKiA O/Kraków, www.gov.pl/web/gddkia-krakow/

S7 Lubień – Naprawa ma długość 7,6 km. Około 24 proc. drogi przebiega po obiektach, a 49 proc. w wykopach. Wybudowano dziesięć obiektów inżynierskich dla każdej jezdni oraz sześć małych obiektów na potoku Krzywańskim.

Odcinek S7 Lubień – Naprawa jest częścią prawie 17-kilometrowej drogi ekspresowej zakończonej w Rabce-Zdroju, którą podzielono na trzy części realizacyjne. Wartość całkowita kontraktu S7 Lubień – Rabka Zdrój wynosi 2 471 380 000 zł, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej to kwota 1 322 398 015,17 zł. Umowa o dofinansowanie unijne podpisana została 11 września 2017 r.

W Naprawie omijamy tunel

Na jezdni w kierunku Nowego Targu i Zakopanego dopuszczalna będzie prędkość 100 km/godz., jednak przed zjazdem na drogę powiatową trzeba prędkość zredukować do 50 km/godz. Jest tu zawężenie do jednego pasa ruchu. Po dojechaniu do Naprawy trzeba zjechać na drogę powiatową, która została przebudowana do klasy G (droga główna), aby mogła przejąć ruch z drogi ekspresowej. W trosce o bezpieczeństwo pieszych wybudowano na niej także chodniki. Tą drogą po ok. 500 m dojeżdżamy do DK7 (tzw. starej Zakopianki) i omijamy budowę tunelu.

Z uwagi na zawężenie do jednego pasa ruchu i ograniczenie prędkości, podczas dużego natężenia ruchu, w Naprawie mogą wystąpić zatory.

Prace poza jednią

Ukończona została budowa jezdni prawej S7 Lubień – Naprawa, co nie oznacza zakończenia całej inwestycji. Będą jeszcze wykonywane prace poza jezdnią, m.in. roboty ziemne i melioracyjne pod obiektami inżynierskimi. Kontynuowane są prace przy budowie ogrodzenia trasy. Nie będzie też można korzystać z Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP) Lubień i Krzeczów, gdzie trwają prace wykończeniowe. Wszystkie te roboty będą kontynuowane, dopóki pozwolą na to warunki atmosferyczne.

Wcześniej dostępna była tylko lewa jezdnia

20 grudnia 2019 r. oddano do ruchu lewą jezdnię S7 od Naprawy do Lubnia, a kierowcy korzystali z niej w obu kierunkach. Na drugiej jezdni brakowało wiaduktu oraz podłączenia do wcześniejszego odcinka.

Pomimo licznych działań GDDKiA, skierowanych do wykonawcy, nie doszło do wznowienia i prowadzenia prac w wymaganym zakresie po zakończeniu okresu zimowego (trwał do 15 marca 2020 r.). Wykonawca nie posiadał odpowiedniego potencjału sprzętowego i kadrowego, a także środków do kontynuacji robót. W trybie przewidywanym w umowie, czyli na podstawie Subklauzuli 15.1, GDDKiA wezwała wykonawcę do poprawy, w tym do wykonania szeregu ściśle określonych prac. W terminie do 10 czerwca 2020 r. wykonawca nie wywiązał się z większości postawionych przed nim wymagań. Drogowcy odnotowali brak wymaganego postępu robót, narastające opóźnienia, oraz nieprawidłowości w rozliczaniu podwykonawców.

Mobilizacja wykonawcy nie wskazywała na możliwość zakończenia budowy prawej jezdni w terminie określonym w aneksie do umowy, czyli do końca października 2020 r. W efekcie 17 lipca 2020 r. GDDKiA odstąpiła od umowy z poprzednim wykonawcą tego odcinka, konsorcjum IDS-BUD i ALTIS-HOLDING.

Nowa umowa

1 września 2020 r. podpisano umowę na kontynuację budowy wiaduktu w ciągu drogi ekspresowej S7 na odcinku Lubień – Naprawa z dotychczasowym jej wykonawcą, polską firmą TBM, która budowała ten wiadukt jako podwykonawca firmy IDS BUD, czyli poprzedniego wykonawcy S7 Lubień – Naprawa. W ramach umowy wykonawca miał dokończyć budowę estakady zgodnie z wydaną decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i dokonać odbioru robót budowlanych po ich zakończeniu. Koszt prac po negocjacjach wyceniony został na ok. 42,2 mln zł. Zakończenie robót nastąpiło w listopadzie 2021 r.

22 grudnia 2020 r. podpisano umowę na kontynuację budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Lubień – Naprawa z firmą STRABAG Infrastruktura Południe. Koszt inwestycji wynosi ponad 74,5 mln zł. Zakres inwestycji obejmował prace przygotowawcze, dokończenie budowy prawej jezdni odcinka S7 Lubień – Naprawa o długości ok. 7,6 km, MOP Lubień i MOP Krzeczów, dojazdów technologicznych, systemu odwodnienia pasa drogowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu. W ramach zadania uwzględniono także urządzenia ochrony środowiska (ekrany, urządzenia oczyszczania wód).

Źródło: tekst GDDKiA O/Kraków, www.gov.pl/web/gddkia-krakow/

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA