REKLAMA
Drogi Wiadomości
4 Minuty czytania

Oddano do użytku obwodnicę Suwałk

13 kwietnia 2019 r. drogowcy oddali do użytku blisko 13-kilometrową obwodnicę Suwałk. Jest to drugi, podlaski fragment Via Baltica. Inwestycja powstała dzięki dofinansowaniu z UE z programu CEF „Łącząc Europę”.

Otwarcie obwodnicy Suwałk, fot. GDDKiA O/Białystok
Otwarcie obwodnicy Suwałk, fot. GDDKiA O/Białystok
Szlak via Baltica w Polsce wyniesie blisko 320 km

Trasa ta pełni rolę najważniejszego połączenia drogowego pomiędzy krajami bałtyckimi,
a Polską, i krajami Europy Środkowej. Na terenie Polski przebiega w ciągu drogi ekspresowej S8 na odcinku od Warszawy do Ostrowi Mazowieckiej i dalej drogą ekspresową S61 na odcinku od Ostrowi Mazowieckiej do granicy państwa w Budzisku.

Zbudowane zostały już fragmenty o łącznej długości 117 km. W realizacji jest obecnie 201 km, z których udostępniamy niespełna 13-kilometrową obwodnicę Suwałk. Pozostałe fragmenty S61 z wyjątkiem budowanej drugiej nitki obwodnicy Szczuczyna są na etapie projektowania. Cała trasa ma zostać udostępniona kierowcom do końca 2021 roku.

Ekspresowa obwodnica Suwałk


Obwodnica wyprowadza z Suwałk ruch tranzytowy samochodów ciężarowych, których przez miasto przejeżdża średnio ponad 5 tysięcy na dobę. Droga omija miasto od zachodu i północy. Na węźle Suwałki Południe łączy się z dwujezdniową częścią obwodnicy Augustowa (12,75 km), tworząc tym samym fragment S61 o łącznej długości 25,58 km.

Inwestycja kończy się na węźle „Suwałki Północ”, który zostanie zrealizowany w ramach następnego odcinka S61 Suwałki – Budzisko. Obecnie podłączenie powstałej „eski” do istniejącej drogi krajowej nr 8 (tzw. łącznica węzła „Suwałki Północ”) będzie się odbywało przez jednojezdniowy łącznik o długości kilometra.

Droga ekspresowa S61 została wykonana w technologii nawierzchni z betonu cementowego przystosowanej do przyjęcia ruchu ciężkiego. Charakteryzuje się ona wysoką nośnością (11,5 tony na oś), odpornością na odkształcenia oraz niższymi kosztami utrzymania w porównaniu z nawierzchnią asfaltową.

W ramach inwestycji:

– rozbudowano węzeł „Suwałki Południe”,
– wybudowano węzeł drogowy „Suwałki Zachód”,
– wybudowano10 obiektów inżynierskich w ciągu obwodnicy,
– wybudowano cztery wiadukty nad drogą ekspresową,
– wybudowano jeden wiadukt nad linią kolejową.
– wybudowano przejścia dla zwierząt:
    – obiekty inżynierskie: przejście dla zwierząt dziko żyjących „dołem” pod S61 – 3 szt.
    – przepusty: przejścia dla małych zwierząt – 5 szt.

Wykonano nasadzenia – około 2 300 szt. drzew oraz 28 000 szt. krzewów

Powstała też sieć dróg dojazdowych (18,5 km), ciągów pieszo-rowerowych, a także przepusty i urządzenia ochrony środowiska. Przebudowano również 8 km dróg publicznych kolidujących z przebiegiem obwodnicy.

Wartość kontraktu budowlanego to 299,45 mln zł, natomiast wartość całej inwestycji z uwzględnieniem kosztów dokumentacji, wykupów, prac archeologicznych, nadzoru i robót, to 391 mln zł. Wykonawcą inwestycji była spółka Budimex

Dofinansowanie z Unii Europejskiej


Obecnie oddana trasa jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach instrumentu „Łącząc Europę”. Umowę z Komisją Europejską, tj. agencją INEA o dofinansowaniu projektu inwestycyjnego GDDKiA podpisała 18 listopada 2015 roku: Grant Agreement nr INEA/CEF/TRAN/M2014/1026995. Na szczeblu krajowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami regulującymi korzystanie z funduszy unijnych, GDDKiA podpisała w zakresie trasy S61 na odcinku od Szczuczyna do granicy Polski z Litwą w Budzisku umowę z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych nr CEF/004/2014/Z z 07.11.2018 „Budowa drogi S61 Szczuczyn – Budzisko (granica państwa)” na kwotę 795 492 009 euro samych kosztów kwalifikowanych.

Co za tym idzie, na realizację wszystkich odcinków od obwodnicy Szczuczyna do granicy Państwa Polskiego z Litwa w Budziskach Komisja Europejska przeznaczyła w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (CEF – Connecting Europe Facility) ponad 406 mln euro (51,1% podanych wyżej kosztów kwalifikowanych projektu).

Dane techniczne obwodnicy Suwałk (S61):

– klasa drogi – S 
– długość – 12,83 km
– prędkość projektowa – 100 km/h
– kategoria ruchu – KR7
– ilość pasów ruchu – 2×2
– szerokość pasów ruchu – 3,5 m
– pas dzielący wraz z opaskami – min. 5 m
– szerokość opaski – 0,5 m
– szerokość pasa awaryjnego – 2,5 m
– obciążenie nawierzchni – 115 kN/oś
– bariery energochłonne – długość 53,5 km
– ekrany akustyczne – długość 1,4 km, powierzchnia – 5 395 m2
– ekrany przeciwolśnieniowe – długość 0,83 km, powierzchnia – 1 834,14 m2
– ogrodzenia –  długość 27,2 km.

Ciekawostki:

Nawierzchnia z betonu cementowego – powierzchnia – 234 922 m2 (68 127 m3) (Dostawca – Cementownia Kujawy w Bielawach)

Do wykonania obiektów inżynierskich zużyto:
– beton konstrukcyjny – ok. 16 500 m3,
– zbrojenie – e ok. 2 811 ton.

Roboty bitumiczne:
– warstwy ścieralne – 154 130 m2,
– warstwy wiążące – 153 100 m2,
– podbudowy bitumiczne –  51 750 m2.
 
Tekst i zdjęcie: GDDKiA O/Białystok

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA