Kolej Wiadomości
1 Minuta czytania

Oddano do użytku zaplecze techniczne dla Kolei Małopolskich

Konsorcjum firm Budimex i KZN Rail zrealizowało inwestycję pn. „Projekt i budowa zaplecza technicznego dla obsługi taboru kolejowego na stacji Kraków Towarowy” dla Kolei Małopolskich.

 

Zdjęcie: Budimex SA, www.media.budimex.pl
Zdjęcie: Budimex SA, www.media.budimex.pl

Podstawową funkcją Punktu Techniczno-Eksploatacyjnego ma być zapewnienie postoju międzypociągowego pojazdów kolejowych Spółki oraz ich obsługa serwisowa i  eksploatacyjna.

– Dzięki działalności punktu możliwe będzie terminowe i  planowe wykonywanie czynności utrzymaniowo-serwisowo-naprawczych oraz przekazywanie taboru do dalszego użytku, w  celu realizacji założonych zadań eksploatacyjnych na potrzeby własne spółki, bez konieczności dojazdu do odległych punktów. Docelowo możliwe będzie także świadczenie usług w  ramach Obiektu Infrastruktury Usługowej (OIU) innym przewoźnikom kolejowym w  zakresie obsługi technicznej pojazdów kolejowych oraz pozostałych usług – mówi Jakub Nagraba, Dyrektor Dywizji Budownictwa Ogólnego Budimex SA.

Inwestycja została zrealizowana w  formule „Projektuj i  buduj” w  konsorcjum z  firmą KZN Rail sp. z  o.o. Udział Budimex SA w  konsorcjum wyniósł 57%. Natomiast wartość całego kontraktu to 79 338 000 zł.

W ramach kontraktu zrealizowano:


  • wykonanie projektu budowlanego i  wykonawczego wraz z  uzyskaniem decyzji administracyjnych;
  • budowę budynku zaplecza techniczno-montażowego: hala napraw z  częścią socjalno-biurową, częścią warsztatowo-magazynową, myjnią całopociągową oraz częścią techniczną wraz z  instalacjami i  wyposażeniem;
  • budowę nowego układu torów postojowych i  manewrowych wraz z  siecią trakcyjną oraz Systemem Sterowania Ruchem Kolejowym (SRK);
  • wykonanie zagospodarowaniem terenu i  infrastruktury zewnętrznej w  tym: budowę zbiornika p.poż, zbiornika retencyjnego, wykonanie przyłączy elektroenergetycznych i  stacji trafo, budowę układu dróg wewnętrznych oraz parkingów itp.;
  • kompleksową dostawę i  montaż wyposażenia obiektu w  tym: wykonanie całopociągowej myjni portalowej wykorzystującej zamknięty obieg wody, wykonanie systemu odfekalniania składów, dostawa i  montaż urządzeń w  szczególności: tokarki podtorowej, zapadni, systemu laserowego pomiaru kół, podnośników pojazdów szynowych, systemu pomiaru nacisku kół, stanowiska zapiaszczania, stanowiska odladzania, stanowiska do naprawy pantografów, dostawy pojazdu dwudrogowego do ciągnięcia składów typu Lokotraktor.

Źródło: tekst Budimex SA, www.media.budimex.pl

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI