REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Odkrycia archeologiczne na budowie obwodnicy Chełma

Ślady osadnictwa z okresu epoki brązu i wczesnej epoki żelaza odkryli archeolodzy podczas prac na budowie obwodnicy Chełma w ciągu drogi ekspresowej S12.

Zdjęcie: GDDKiA O/Lublin, www.gov.pl/web/gddkia-lublin/

Obiekty i pochówek

W miejscowości Srebrzyszcze wyeksplorowano kilkanaście obiektów mieszkalnych w typie półziemianek oraz kilka konstrukcji słupowych. Archeolodzy odkryli w nich fragmenty naczyń ceramicznych. Obiekty te wstępnie datuje się na lata od 700 do 400 lat p.n.e.

Oprócz obiektów osadowych, natrafiono również na potrójny obiekt sepulkralny z pochówkiem szkieletowym dziecka, wyposażonym w dwa naczynia ceramiczne, dwie siekierki wykonane z krzemienia narzutowego oraz bursztynową ozdobę. Szkielet dziecka znajdował się w pozycji skurczonej i był otoczony obstawą kamienną.

W sąsiednim, prostokątnym obiekcie odkryto szkielety ośmiu krów oraz dwóch owiec. W trzecim tego typu założeniu, położonym najbardziej na zachód, znajdowały się szkielety co najmniej dwunastu dzikich świń.

Cały kompleks grobowy archeolodzy datują na lata 2500 do 2000 p.n.e. Zarówno jego kształt oraz wyposażenie pozwala wiązać go z neolityczną kulturą amfor kulistych.

Badania archeologiczne na terenie budowy obwodnicy Chełma są kontynuowane. Na zlecenie GDDKiA realizuje je wyłoniony w przetargu Archeologiczny Serwis Konsultacyjno-Badawczy Mirosław Kuś.

Postępy na budowie obwodnicy

Budowa obwodnicy Chełma w ciągu S12 rozpoczęła się w ubiegłym roku. Dwujezdniowa droga ekspresowa będzie miała 13,5 km długości i od północnej strony ominie miasto.

Mimo przerwy zimowej, wykorzystywane są sprzyjające warunki pogodowe. Obecnie na placu budowy trwają prace ziemne i porządkowe. Przygotowywane są wykopy oraz nasypy, budowane drogi technologiczne, przebudowywana jest infrastruktura techniczna oraz sieć wodociągowa. Powstają fundamenty pierwszych wiaduktów i betonowane są zbrojenia.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA