Drogi Wiadomości

Odkrycia archeologiczne przy rozbudowie DK45

Opolski Oddział GDDKiA informuje, że na co najmniej kilkusetletni pochówek ludzki natrafiono w trakcie prac związanych z rozbudową drogi krajowej nr 45 na odc. Reńska Wieś – Większyce – Poborszów.

Szczątki odkryto w południowej części Komorna, w gminie Reńska Wieś. Część umieszczona była w trumnach, część w jamach grobowych.

Po przeprowadzeniu analiz okazało się, że wśród szczątków rozpoznano kości należące do co najmniej 21 osobników w różnym wieku. Dzięki szczegółowej inwentaryzacji materiału kostnego udało się rozpoznać kości co najmniej 11 osobników dorosłych i 10 dzieci. Trudno doprecyzować czas ich pochówków z powodu braku elementów datujących. Prawdopodobnie zostali pogrzebani na przestrzeni XVI – XVIII wieku.

Odkryte podczas prac szczątki ludzkie zostaną ostatecznie pogrzebane na cmentarzu parafialnym w Komornie.

Autor: GDDKiA O/Opole

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI