REKLAMA
Drogi Wiadomości

Odkrycia archeologiczne w Smrokowie

Dowody na zamieszkanie i działalność człowieka z epoki kamienia i brązu, ale także średniowiecza znaleźli archeolodzy w Smrokowie koło Słomnik.

Na stanowisku archeologicznym, w pasie drogowym przyszłej S7 węzeł Szczepanowice – węzeł Widoma odkryto m.in. toporek i siekierkę z epoki kamienia, biżuterię i ozdoby oraz szkielet prawdopodobnie kobiety z epoki brązu, rogi krowy lub tura sprzed 5000 lat, naczynia gliniane, a także kilka miejsc pochówków z różnych okresów. Odsłonięto także fragmenty okopów wykonanych w czasie II wojny światowej.

Wszystkie znalezione artefakty archeologiczne będą zabezpieczone, opisane, a następnie przekazane do muzeum wskazanego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Znaleziska odkryte podczas badań archeologicznych przed budową A4 Kraków – Tarnów znajdują się teraz w Muzeum Archeologicznym w Krakowie.

Inwestor ma obowiązek przeprowadzenia wyprzedzających badań archeologicznych zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Miejsca, gdzie trzeba przeprowadzić wykopaliska są wskazywane na podstawie dokumentów i inwentaryzacji archeologicznej. Przeprowadza się także weryfikację tych miejsc. Zdarza się, że obszar, na którym trzeba przeprowadzić badania jest rozszerzany lub zmniejszany. Na przebiegu S7 od granicy z województwem świętokrzyskim do Krakowa zakres badań obejmuje powierzchnię 120 ha.

Autor: GDDKiA O/Kraków

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA