REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Odwołania do KIO ws. przetargów na dwa odcinki S17

Krajowa Izba Odwoławcza wydała wyrok nakazujący GDDKiA unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszych ofert oraz powtórzenie ich badania i oceny, w przetargach na realizację dwóch odcinków drogi ekspresowej S17 Piaski – Łopiennik oraz Krasnystaw – Izbica.

Zdjęcie: Łukasz Minkiewicz, GDDKiA, www.gov.pl/web/gddkia-lublin/

Po zapoznaniu się z uzasadnieniem do wyroku, GDDKiA podejmie decyzję, co do dalszych działań, zmierzających do wyłonienia wykonawców.

Przetargi i odwołania

W obu przetargach wpłynęły w sumie 23 oferty. Ich sprawdzenie i ocenę przeprowadzono według czterech kryteriów: cena (waga kryterium 60 proc.), przedłużenie okresu gwarancji jakości na obiekty mostowe (20 proc.) oraz na inne elementy m.in. ekrany (20 proc.).

W postępowaniu na realizację odcinka Piaski – Łopiennik (17 km) wybrano ofertę firmy Intercor, opiewającą na kwotę 695,5 mln zł. W przypadku odcinka Krasnystaw – Izbica (19 km), za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy Mostostal Warszawa, o wartości 936,6 mln zł.

Od obu rozstrzygnięć wpłynęły do KIO odwołania firm uczestniczących w postępowaniach przetargowych. 13 lutego odwołania zostały rozpatrzone przez KIO, która nakazała GDDKiA unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszych ofert oraz powtórzenie czynności badania i oceny ofert. W przypadku odcinka Krasnystaw – Izbica orzekła także, że Mostostal Warszawa podlega wykluczeniu z udziału w dalszym postępowaniu.

Po zapoznaniu się z uzasadnieniem do wyroku, GDDKiA podejmiemy decyzję, co do dalszych działań i czynności, prowadzących do wyłonienia wykonawców tych dwóch odcinków i podpisania umów.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA