Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Odwołanie w sprawie wyboru wykonawcy odcinka S8

Jeden z oferentów odwołał się od wyników wyboru wykonawcy na zaprojektowanie i wybudowanie odcinka drogi ekspresowej S8 od węzła Kobierzyce Południe do węzła Jordanów Śląski o długości ok. 13,8 km. Sprawę będzie rozpatrywała Krajowa Izba Odwoławcza (KIO).

Zdjęcie: Michał Soroko, GDDKiA, www.gov.pl/web/gddkia-wroclaw/
Zdjęcie: Michał Soroko, GDDKiA, www.gov.pl/web/gddkia-wroclaw/

Odwołanie

W październiku br. wrocławski Oddział GDDKiA wybrał wykonawców na zaprojektowanie i wybudowanie trzech odcinków S8 między Wrocławiem a Kłodzkiem. Od jednego wyniku odwołał się oferent, Strabag Sp. z o.o. Do czasu rozstrzygnięcia odwołania i decyzji KIO, GDDKiA jest zobligowani wstrzymać przygotowania do podpisania umowy na realizację tego zadania.

Zakres inwestycji

Realizację drogi ekspresowej S8 pomiędzy Wrocławiem a Kłodzkiem, zapisanej w Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.), podzielono na sześć krótszych odcinków.

Dla pierwszych trzech GDDKiA wyłoniła już najkorzystniejsze oferty na realizację, a w trakcie procedury przetargowej jest odcinek od Ząbkowic Śląskich do Barda. Jeszcze w 2023 roku GDDKiA planuje ogłosić przetarg dla odcinka pomiędzy Łagiewnikami a Ząbkowicami Śląskimi. Dla ostatniego fragmentu między Bardem a Kłodzkiem drogowcy są w trakcie prac przygotowawczych, których efekt jest uzależniony od wyniku analiz połączenia go z planowaną obwodnicą Złotego Stoku. Po zakończonych analizach GDDKiA wskaże wariant preferowany dla którego złoży wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zakończenie całej inwestycji (Wrocław – Kłodzko) i oddanie trasy do ruchu planowane jest w latach 2028-2033.

Tak będzie przebiegać S8 od węzła Kobierzyce Południe do węzła Jordanów Śląski

Trasa będzie miała długość 13,8 km i zostanie poprowadzona nowym śladem po zachodniej stronie istniejącej DK8 i przebiegać będzie przez tereny gmin: Kobierzyce, Kąty Wrocławskie, Sobótka i Jordanów Śląski. Zaplanowano budowę węzła drogowego Jordanów Śląski - połączenie z obecną DK8 oraz drogami powiatowymi DP2075D i DP1989D.

Ponadto na odcinku wybudowanych zostanie: pięć mostów pełniących również funkcję przejścia dla zwierząt, siedem wiaduktów nad drogą ekspresową, trzy wiadukty w ciągu drogi ekspresowej (w tym jeden pełniący również funkcję przejść dla zwierząt) oraz trzy przepusty z funkcją przejść dla zwierząt.

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI