REKLAMA
Budownictwo Wiadomości

Oferta ZUE na utrzymanie infrastruktury tramwajowej w Krakowie

24 sierpnia spółka ZUE złożyła ofertę na zadanie pn. „Utrzymanie, konserwacja i naprawy infrastruktury tramwajowej w Krakowie w latach 2018-2021” na kwotę 80,4 mln zł netto.

Oferta odbiega od kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia podanej przez Zamawiającego na otwarciu ofert (w wysokości 58,4 mln zł brutto, czyli 47,4 mln zł netto), natomiast nie odbiega znacząco od orientacyjnej kwoty zaplanowanej przez Zamawiającego na sfinansowanie ww. zadania opublikowanej w styczniu 2018 r. w planie postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok (74 mln zł netto). Wycena ofertowa uwzględnia wymagania Zamawiającego określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz ze zmianami wprowadzonymi przez Zamawiającego w trakcie trwania postępowania przetargowego, zakres prac i czasokres trwania umowy, jak i aktualną sytuację w zakresie kosztów wynagrodzeń i materiałów w branży budowlanej.

Autor: ZUE S.A.
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA