Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Oferty biur projektowych zainteresowanych wytyczeniem nowej zakopianki

Pięć firm złożyło oferty na opracowanie STEŚ dla przyszłej S7 pomiędzy Krakowem i Myślenicami. Najkorzystniejszą z nich GDDKiA wybierze po weryfikacji złożonych dokumentów.

 

Zdjęcie: GDDKiA O/Kraków, www.gov.pl/web/gddkia-krakow/
Zdjęcie: GDDKiA O/Kraków, www.gov.pl/web/gddkia-krakow/

Przetarg ogłoszono  w maju. Postępowanie spotkało się z dużym zainteresowanie wykonawców. Ze względu na liczne pytania przesunięto termin składania ofert z 28 czerwca na 31 lipca. Pytania dotyczyły m.in. analizy i prognozy ruchu, zakresu opracowań projektowych w poszczególnych fazach, połączenia S7 z Beskidzką Drogą Integracyjną S52 oraz podziału płatności za zrealizowane prace.

Zestawienie ofert

Studium nowej trasy chcą opracować następujące firmy: 

  • IVIA, wartość oferty – 16 666 500 zł;   
  • TRANSPROJEKT GDAŃSKI, 26 568 000 zł; 
  • Multiconsult Polska, 33 594 190,50 zł; 
  • Konsorcjum: SWECO Polska (lider), Pracowania Inżynierska Klotoida, 34 798 237,50 zł; 
  • Voessing Polska, 40 233 300 zł. 

Budżet GDDKiA na ten etap prac przygotowawczych to 22 386 000 zł. Projektanci wskażą możliwe warianty przebiegu drogi.

STEŚ to dokument projektowy, w którym analizowane są możliwości poprowadzenia drogi na konkretnym terenie, z uwzględnieniem kwestii technicznych, kosztów i oddziaływania nowej trasy na środowisko. Zaproponowane w STEŚ warianty będą prezentowały już precyzyjne przebiegi i lokalizację inwestycji. Wykonawca STEŚ przedstawi możliwości przebiegu drogi w pasie o szerokości od 80 do 150 metrów, w którym zlokalizowane będą nie tylko sama droga ekspresowa, ale cała infrastruktura związana z jej funkcjonowaniem.    

Zadaniem wykonawcy będzie poszukiwanie optymalnego przebiegu drogi ekspresowej pomiędzy autostradą A4 a funkcjonującą już za Myślenicami trasą S7. Początek drogi przewidziano między węzłami Kraków Południe a Kraków Bieżanów, jednak projektant będzie mógł zaproponować go też w innym miejscu. GDDKiA dopuszcza poszukiwanie wariantów bardziej na zachód lub na wschód, o ile takie rozwiązanie będzie korzystne i racjonalne. Pozostawienie opcji rozpoczęcia trasy w innym miejscu niż odcinek A4 Kraków Południe – Kraków Bieżanów daje też możliwość rozważenia rozwiązań zlokalizowanych poza podstawowym obszarem.  

Przygotowanie STEŚ będzie wieloletnim procesem i drogowcy zakładają, że po 6 latach od podpisania umowy zakończy się uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W tym czasie będą organizowane spotkania informacyjne dla mieszkańców, którzy będą mogli przedstawić swoje pomysły, sugestie, wątpliwości i uwagi dotyczące nowej drogi. GDDKiA liczy na konstruktywne rozmowy z zainteresowanymi. Jest to inwestycja trudna i budząca duże emocje. Jednakże wszyscy zgadzają się co do tego, że ta inwestycja jest to potrzebna – co potwierdzają strony zabierające głos w rozmowach na temat przebiegu nowego odcinka S7.  

Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami GDDKiA, żaden z wariantów nowego odcinka S7 przedstawionych w Studium korytarzowym nie był wskazany w przetargu na przygotowanie projektu przebiegu drogi jako rekomendowany.

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI