REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Oferty na budowę I odc. obwodnicy Poręby i Zawiercia

Katowicki Oddział GDDKiA otworzył oferty w przetargu na realizację blisko 17 km odcinka drogi krajowej nr 78 stanowiącego obwodnicę Poręby i Zawiercia, na odcinku I od Siewierza do Zawiercia Kromołów. Wpłynęło 6 ofert.

Trwa też przetarg na dokumentację projektową dla II części obwodnicy, od Zawiercia Kromołów do Żerkowic.

Oferta z najniższą ceną wynosiła 414 708 742,10 zł (konsorcjum spółek: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA i MIRBUD), a z najwyższą 549 553 976,02 zł (Mota-Engil Central Europe). Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 287 967 754,69 zł brutto. Komisja przetargowa przeanalizuje złożone oferty.

Przypomnijmy, że kryteria oceny ofert to cena która stanowi 60 proc. oraz kryteria pozacenowe (udzielenie gwarancji, termin realizacji kontraktu) – 40 proc.

Pierwsze postępowanie na zaprojektowanie i budowę obu części obwodnicy Poręby i Zawiercia unieważniono, bowiem ceny najkorzystniejszych ofert przewyższyły kwoty, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedsięwzięcia. Ogłoszono nowe postępowania przetargowe, oddzielnie dla odcinka I Siewierz – Zawiercie i dla odcinka II Kromołów – Żerkowice.

Zamawiający podjął decyzję o rozdzieleniu tych zadań: jeden kontrakt realizowany będzie w formule „projektuj i buduj” (odcinek I), a dla drugiego opracowana zostanie kompleksowa dokumentacja projektowa. Budowa II odcinka będzie realizowana w formule „buduj”, jako kolejny etap powstawania całego ciągu obwodnicy, tj. od granicy z Siewierzem aż do zawierciańskiej dzielnicy Żerkowice.

Kalendarium:

Budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu DK78, z podziałem na II odcinki:
– Odcinek I: Siewierz – Poręba – Zawiercie (Kromołów) – od km 105+836 do km 122+500,
– Odcinek II: odcinek w m. Zawiercie (Kromołów – Żerkowice) – od km 122+500 do km 130+135.
Data wszczęcia postępowań: 6 grudnia 2018 r.
Ostateczny termin składania ofert: 22 lutego 2019 r.
Unieważnienie postępowania przetargowego: 22 maja 2019 r.

Ogłoszenie nowego postępowania przetargowego dla odcinka obwodnicy Poręby i Zawiercia w formule projektuj i buduj: 28 czerwca 2019 r.

Ogłoszenie nowego postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy II odcinka obwodnicy Poręby i Zawiercia, tj. Kromołów – Żerkowice: 2 sierpnia 2019 r.

Autor: GDDKiA O/Katowice

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA