Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Oferty na budowę III odcinka S7 Płońsk – Czosnów

Warszawski Oddział GDDKiA otworzył oferty w przetargu na zaprojektowanie i budowę III odcinka drogi S7 Płońsk – Czosnów. Chodzi o blisko 10 km fragment od Modlina do Czosnowa. Wpłynęło 6 ofert.

 
Grafika: GDDKiA O/Warszawa
Grafika: GDDKiA O/Warszawa
Najniższą ofertę na kwotę 598 797 880,35 zł złożyła spółka Budimex. Budżet zamawiającego wynosi 542 308 178.97 zł.

Pozostałe oferty:
1. 616 232 688,18 zł, konsorcjum: Metrostav Polska (lider) Bielsko-Biała oraz Metrostav, Praga, Czechy.
2. 623 798 611,80 zł, Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR, Zawiercie.
3. 638 316 150,49 zł, Mostostal Warszawa, Warszawa.
4. 713 330 800,20 zł, PORR, Warszawa.
5. 819 559 272,37 zł, STRABAG, Pruszków.

Jak będą oceniane oferty?
Oferty są obecnie analizowane pod kątem cenowym i merytorycznym. Postępowania zostały ogłoszone w trybie przetargu nieograniczonego. Złożone oferty będą badane i oceniane przy zastosowaniu następujących kryteriów:
- przedłużenie okresu gwarancji na wybrane elementy – 30%,
- termin realizacji – 10%,
- cena – 60%.

Najważniejsze terminy
Zakładamy, że umowa z wykonawcą, w przypadku braku odwołań, zostanie podpisana w kwietniu 2020 r. Wykonawca na realizację zadania będzie miał 36 miesięcy od daty jej zawarcia (w tym złożenie wniosku o ZRID po 10 miesiącach od daty rozpoczęcia). Zakończenie wszystkich prac przewidywane jest wiosną 2024 r.

Zakres prac


Zadaniem wykonawcy będzie przygotowanie projektu budowlanego, uzyskanie niezbędnych decyzji, a następnie budowa 9,7 km drogi ekspresowej S7 o przekroju dwujezdniowym z trzema pasami ruchu, która powstanie w miejscu obecnej drogi krajowej nr 7. Rozbudowane zostaną dwa istniejące węzły drogowe: Modlin i Błonie. Konstrukcja mostu na Wiśle w Zakroczymiu zostanie uzupełniona o chodnik i ścieżkę rowerową zamocowane do konstrukcji mostu. Ponadto wybudowane zostaną drogi równoległe do obsługi przyległego terenu, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Nowe warunki dla wykonawców


Prace przy budowie drogi ekspresowej S7 Płońsk – Czosnów będą prowadzone pod ruchem i głównym założeniem jest zminimalizowanie utrudnień. W tym celu wykonawcy wszystkich trzech odcinków w pierwszej kolejności będą mieli za zadanie wybudowanie drogowego układu lokalnego, który umożliwi wykorzystanie go do prowadzenia ruchu. Podczas robót kierowcy będą mieli do dyspozycji po dwa pasy ruchu w każdym kierunku (dla odcinka I i II). W przypadku odcinka III dopuszczone będzie miejscowo zastosowanie trzech pasów w systemie o zmiennych kierunkach w dostosowaniu do natężeń ruchu.

Dla zwiększenia konkurencyjności dajemy potencjalnym wykonawcom możliwość wyboru rodzaju nawierzchni, czyli sami mogą zdecydować czy trasę główną zbudują betonową czy bitumiczną. To pierwsze takie rozwiązanie. Oznacza to, że firma przystępująca do przetargu będzie mogła zastosować technologię, w której się specjalizuje i pod tym kątem dostosować ofertę.

Tekst i grafika: GDDKiA O/Warszawa

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI