REKLAMA
Drogi Mosty Wiadomości
1 Minuta czytania

Oferty na budowę mostu w Jasienicy Rosielnej

28 stycznia otwarto oferty w przetargu na budowę mostu przez potok Rosielna w m. Jasienica Rosielna wraz z rozbudową DK19 (dojazdy), budową i rozbiórką objazdu tymczasowego, a także rozbudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 1962R i 2028R.

Zdjęcie: GDDKiA O/Rzeszów
Zdjęcie: GDDKiA O/Rzeszów
Najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum spółek: Wolmost i Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów w Rzeszowie. Konsorcjum zadeklarowało zrealizowanie zadania do czerwca 2021 r. za kwotę: 16 449 197,13 zł dając przy tym 84 miesiące gwarancji na wykonane roboty.

Pozostałe oferty:
1. Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. Dębica, INTOP Tarnobrzeg Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu za kwotę 17 606 405,25 zł.
2. STRABAG Sp. z o.o. za kwotę 16 509 089,14 zł.
3. Budimex S.A. za kwotę 16 779 514,01 zł.

Najważniejsze terminy


Jeśli do 3 lutego nie wpłynie odwołanie od dokonanego wyboru, możliwe będzie przygotowanie do podpisania umowy.

Zakres prac koniecznych do wykonania w 2020 roku obejmuje wykonanie objazdu tymczasowego, rozebranie istniejącego mostu i budowę nowego obiektu w zakresie wykonania fundamentów i podpór oraz budowę drogi stanowiącej dojazdy do mostu. W 2021 r. kontynuowane będą roboty budowlane przy moście stałym i dojazdach oraz nastąpi rozbiórka objazdu tymczasowego i roboty wykończeniowe, a także przyobiektowe wraz z rekultywacją terenu.

Zakres prac


Roboty polegały będą na:
– budowie objazdu tymczasowego,
– rozbiórce istniejącego mostu,
– budowie mostu stałego,
– rozbudowie DK19 (dojazdów) na długości 0,6 km,
– rozbudowie skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 1962R Krosno – Jasienica Rosielna i nr 2028R Jasienica Rosielna – Blizne,
– rozbiórce objazdu tymczasowego,
– zabezpieczeniu i przebudowie urządzeń infrastruktury technicznej.

Tekst i zdjęcie: GDDKiA O/Rzeszów

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA