REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Oferty na budowę obwodnicy Dzwoli

Pięciu oferentów jest zainteresowanych realizacją obwodnicy Dzwoli połączonej z rozbudową DK74 między Janowem Lubelskim a Frampolem. Rozpoczęcie prac planowane jest w 2023 r.

Oferty

Przetarg na realizację obwodnicy i rozbudowy drogi krajowej GDDKiA ogłosiła na koniec października br. Wpłynęło pięć ofert, z czego dwie zmieściły się w zarezerwowanej przez drogowców kwocie na ten cel (ok. 196 mln zł).

Najtańszą ofertę zaproponowało konsorcjum firm Mosty Łódź (lider), Antex II (partner) oraz PBI Infrastruktura (partner), a najdroższą konsorcjum Unibep (lider) – Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe (partner). Oferty zostaną teraz sprawdzone i ocenione według kryterium ceny (100 proc.).

Wyłonienie najkorzystniejszej oferty i podpisanie umowy na budowę trasy planowane jest w przyszłym roku. Inwestycja będzie realizowana w systemie tradycyjnym, w oparciu o wydaną przez Wojewodę Lubelskiego decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest w drugim kwartale 2023 r., a oddanie do ruchu kierowcom w 2025 r.

Zestawienie ofert:

– Mosty Łódź (lider), Antex II (partner), PBI Infrastruktura (partner) – 190 411 604,02 zł 
– Mota-Engil Central Europe – 195 341 480,75 zł 
– Budimex – 199 468 438,26 zł 
– Strabag – 216 833 382,10 zł 
– Unibep (lider) – Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe (partner) – 231 244 891,98 zł

Budżet GDDKiA: 196 138 888,36 zł 

Zakres inwestycji

Inwestycja obejmuje realizację obwodnicy Dzwoli (ok. 2,7 km) po nowym śladzie, która ominie miejscowość od północnej strony. Rozbudowany zostanie także dalszy odcinek obecnej DK74 (o długości ok. 9,3 km) do połączenia z funkcjonującą już obwodnicą Frampola.  

Wykonawca wybuduje  jednojezdniową, dwupasmową drogę klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o szerokości jezdni 7 m. Konstrukcja nawierzchni zostanie wzmocniona i dostosowana do obciążeń 11,5 tony na oś. Powstaną też drogi do obsługi ruchu lokalnego, ekrany akustyczne, chodniki oraz zatoki autobusowe. Planowana jest budowa sześciu skrzyżowań skanalizowanych, dwóch rond oraz obiektu mostowego, zintegrowanego z przejściem dla pieszych i przejazdem dla rowerów.  

Źródło: tekst GDDKiA O/Lublin, www.gov.pl/web/gddkia-lublin/

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA