REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Oferty na budowę S3 Świnoujście – Dargobądz

25 marca 2020 r. szczeciński Oddział GDDKiA otworzył oferty w przetargu na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S3 na odc. Świnoujście – Dargobądz o długości 17 km. W przetargu wpłynęło 6 ofert.

             
Grafika: GDDKiA O/Szczecin
Grafika: GDDKiA O/Szczecin
                                     Najniższą ofertę z kwotą 688 811 618,14 zł złożyła spółka POLAQUA. Najdroższą ofertę z kwotą 1 190 271 000,00 zł złożyła spółka PORR. Środki jakie zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia brutto: 562 650 000,00 zł. Złożone oferty będą obecnie sprawdzane w celu wybrania oferty najkorzystniejszej. W przyszłym tygodniu planowane jest otwarcie ofert dla odcinka Dargobądz – Troszyn. Cała trasa S3 od Świnoujścia do Troszyna ma być gotowa w 2024 roku.

Zaprojektowanie i budowa


Odcinek Świnoujście – Dargobądz to jeden z dwóch odcinków realizacyjnych S3 Świnoujście – Troszyn o łącznej długości 33 km. Przetargi na oba odcinki zostały ogłoszone na początku grudnia ubiegłego roku. W ramach zamówienia wykonawcy opracują projekty budowlane, uzyskają decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, a następnie zrealizują roboty budowlane. Na etap projektowania i uzyskiwania decyzji administracyjnych przewidziano 17 miesięcy od daty podpisania umowy. Roboty budowlane potrwają 19-22 miesięcy (skrócenie tego okresu to jedno z kryteriów przetargu). Z czasu realizacji robót budowlanych będą wyłączane okresy zimowe (od 15 grudnia do 15 marca).

Spięcie S3 w całość


Odcinek S3 Świnoujście – Troszyn jest niezbędny do ukończenia całej drogi od Bałtyku do granicy z Czechami. Wszystkie pozostałe fragmenty tej drogi już istnieją lub są w realizacji. Ważne jest również znaczenie gospodarcze tej części S3, ze względu na skomunikowanie portu morskiego i gazoportu w Świnoujściu.

17 km dwujezdniowej drogi ekspresowej od Świnoujścia do Dargobądza


Wykonawca wybuduje drogę ekspresową posiadającą po dwa pasy ruchu w każdą stronę. Początkiem inwestycji będzie rondo na wylocie z tunelu w Świnoujściu. Droga będzie przebiegała w rejonie obecnej DK3, na jej przebiegu powstanie węzeł łączący S3 z gazoportem, oraz węzeł Łunowo w rejonie połączenie DK3 i DK93. Trasa między Świnoujściem i Międzyzdrojami będzie przebiegała na północ od linii kolejowej. Trasa S3 włączy się w obecny węzeł Międzyzdroje, który zostanie przebudowany. Na obwodnicy Międzyzdrojów powstanie bliźniacza estakada. Droga dalej będzie przebiegała przez tereny leśne, biegnąc w obecnym przebiegu. Odcinek zakończy się przed węzłem Dargobądz, który będzie wchodził w zakres realizacyjny odcinka Dargobądz – Troszyn.

Tekst i grafika: GDDKiA O/Szczecin

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA