Drogi Wiadomości
3 Minuty czytania

Oferty na budowę S5 Ornowo – Wirwajdy

20 grudnia otwarto oferty na projekt i budowę drogi S5 Ornowo – Wirwajdy. Ten 5 km odcinek drogi jest kontynuacją obwodnicy Ostródy w ciągu DK16, a jednocześnie stanowi I etap budowy drogi S5 na terenie woj. warmińsko-mazurskiego.

Zdjęcie: GDDKiA O/Olsztyn
Zdjęcie: GDDKiA O/Olsztyn
Realizacją tego zadania zainteresowanych jest ośmiu wykonawców.

Najniższą ofertę na kwotę 156 169 081,95 zł złożyło konsorcjum firm NDI Sp. z o.o. (Lider konsorcjum) z Sopotu, NDI SOPOT S.A. (Partner konsorcjum) z Sopotu. Budżet zamawiającego wynosi 169 707 068,46 zł.

Pozostałe oferty:
– 203 692 436,61 zł – Budimex SA, Warszawa.
– 205 888 846,38 zł – PORR SA, Warszawa.
– 207 741 377,04 zł – Polbud – Pomorze Sp. z o.o., Pakość.
– 235 507 954,02 zł – Mirbud SA, Skierniewice/ PBDiM Kobylarnia SA, Brzoza.
– 242 649 148,59 zł – Aldesa Construcciones Polska sp. z o.o., Warszawa/Aldesa Construcciones S.A. Madryt.
– 260 000 000,00 zł – BERGİZ İNŞAAT A.Ş., Ankara.
– 279 087 000,00 zł – Roverpol Sp. z o.o. (lider konsorcjum), Warszawa/Rover Infraestructuras, S.A. (partner konsorcjum), Walencja.

Jak będą oceniane oferty?


Oferty są obecnie analizowane pod kątem cenowym i merytorycznym. Postępowanie zostało ogłoszone w trybie przetargu nieograniczonego. Złożone oferty będą badane i oceniane przy zastosowaniu następujących kryteriów:
– przedłużenie okresu gwarancji na wybrane elementy – 30%,
– termin realizacji – 10%,
– cena – 60%.

Najważniejsze terminy


Zakładamy, że umowa z wykonawcą, w przypadku braku odwołań, zostanie podpisana w maju 2020 r.

Inwestycja będzie realizowana w systemie „Projektuj i buduj”, gdyż wykonawca zadania będzie miał również możliwość optymalizacji rozwiązań zawartych w projekcie budowlanym i wykonawczym. Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2020-2023.

Co zostanie zrobione?


Zadaniem wyłonionego w przetargu wykonawcy będzie budowa drogi S5 na odcinku Ornowo – Wirwajdy o długości ok. 5 km. W ramach zadania przewidziana jest budowa dodatkowych jezdni obsługujących teren przyległy. Ponadto przebudowane zostaną drogi poprzeczne innych kategorii kolidujące z drogą S5. Będzie to droga o przekroju dwujezdniowym. Powstanie na niej węzeł Ostróda Zachód, cztery wiadukty oraz dwa przejścia dla dużych zwierząt.

Element większej całości


Budowa odcinka drogi ekspresowej S5 Ornowo – Wirwajdy jest kontynuacją obwodnicy Ostródy w ciągu drogi krajowej nr 16, która docelowo stanie się częścią drogi ekspresowej S5 na odcinku Grudziądz – Ostróda i stanowić będzie element ciągu dróg ekspresowych w północnej Polsce na linii wschód-zachód, na który złożą się: S10 Szczecin – Piła – Bydgoszcz, S5 Bydgoszcz – Grudziądz – Ostróda, S7 Ostróda – Olsztynek, S51 Olsztynek – Olsztyn, S16 Olsztyn – Ełk oraz S61 Ełk – Budzisko.

Opracowujemy studium korytarzowe


13 października 2015 roku połączenie autostrady A1 z drogą ekspresową S7 wpisano w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych. Zanim przejdziemy do realizacji odcinka S5 pomiędzy drogami A1 i S7 (o długości około 85 km) należy przeprowadzić prace przygotowawcze. Rozpoczęliśmy od studium korytarzowego, podstawowego dokumentu projektowego, kompleksowo przedstawiającego drogowe zamierzenie inwestycyjne. Prace już trwają, a efekty poznamy w lipcu przyszłego roku. Wykonane do tej pory wstępne analizy potwierdzają potrzebę przedłużenia ekspresowej „piątki”. Obszar objęty studium korytarzowym obejmuje teren trzech województw, 14 powiatów i 53 gmin o powierzchni przeszło 8 tys. km².

Opracowanie to, wzbogacone w początkowym etapie o studium sieci drogowej, umożliwi nie tylko określenie korytarzy dla potencjalnych przebiegów trasy i powiązań z siecią dróg publicznych, ale pozwoli przeprowadzić ich analizę i porównania. Taka analiza, ze szczególnym uwzględnieniem relacji z obszarami o różnych funkcjach przestrzennych, w tym objętych ochroną (środowisko przyrodnicze, zabytki, struktura osiedleńcza, budowa geologiczna itp.), pozwoli na wybór najlepszych korytarzy drogowych, tj. najmniej konfliktowych i realnych pod względem ekonomicznym.

Tekst i zdjęcie: GDDKiA O/Olsztyn

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI