REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Oferty na dobudowę drugiej jezdni obwodnicy Kępna

Trzy oferty wpłynęły w przetargu na zaprojektowanie i budowę ok. 4 km drugiej jezdni obwodnicy Kępna w ciągu drogi S11. Wszystkie mieszczą się w budżecie GDDKiA. Przetarg na wyłonienie wykonawcy poznański oddział GDDKiA ogłosił 15 września br.

Zdjęcie: GDDKiA O/Poznań, www.gov.pl/web/gddkia-poznan/
Zdjęcie: GDDKiA O/Poznań, www.gov.pl/web/gddkia-poznan/

Analiza ofert

Najniższa oferta, złożona przez konsorcjum firm: Mirbud (lider) i Kobylarnia ma wartość 69 076 296,50 zł. Drugą w kolejności jest oferta firmy Budimex o wartości 80 897 655,96 zł, a najwyższą, na kwotę 83 612 823,15 zł , złożyła firma STRABAG Infrastruktura Południe. Budżet GDDKiA na realizację tego zadania wynosi 85 458 617,12 zł.

Komisja przetargowa przystępuje do analizy ofert w celu wyłonienia wykonawcy. Głównym kryterium oceny będzie cena (60 proc.), a pod uwagę będą brane również pozacenowe kryteria dotyczące przedłużenia gwarancji jakości m.in. na ekrany akustyczne wraz z ich posadowieniem, a także na obiekty mostowe wraz z ich wyposażeniem (łącznie 40 proc.). Wszyscy wykonawcy zadeklarowali wydłużenie gwarancji jakości o 5 lat w obu kryteriach.

Wyłoniony w przetargu wykonawca będzie miał za zadanie zrealizowanie inwestycji w systemie „Projektuj i buduj” w okresie 33 miesięcy (z wyłączeniem okresów zimowych podczas budowy). Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 16 grudnia do 15 marca). Podpisanie umowy na realizację inwestycji planowane jest w II kwartale 2024 r. po zakończeniu postępowania przetargowego.

O inwestycji

Zadanie obejmuje zaprojektowanie i budowę drugiej jezdni na odcinku ok. 4 km, jadąc od strony północnej za węzłem Kępno Wschód do węzła Baranów. W ramach inwestycji wykonane zostaną również obiekty pod drugą jezdnię nad drogą powiatową nr 5704P, linią kolejową nr 272. Inwestycja realizowana będzie w latach 2024-2027 w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r.

Źródło finansowania

Inwestycja jest finansowana z Krajowego Funduszu Drogowego. 

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA