REKLAMA
Drogi Wiadomości

Oferty na kontynuację budowy A1 Rząsawa – Blachownia

Katowicki Oddział GDDKiA najwyżej ocenił ofertę konsorcjum firm: STRABAG Infrastruktura Południe, Budimex i Budopol w przetargu na „Kontynuacja robót związanych z budową autostrady A1 na odcinku węzeł Rząsawa – węzeł Blachownia w zakresie robót zabezpieczających”.

Zdjęcie: a1-rzasawa-blachownia.pl
Zdjęcie: a1-rzasawa-blachownia.pl
Oferta została złożona przez konsorcjum w składzie: STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (Lider 45%), Budimex S.A. (Partner 45%) oraz Budpol Sp. z o.o. (Partner 10%).

Powyższa informacja nie oznacza wyboru oferty jako najkorzystniejszej, gdyż postępowanie dotyczące oceny ofert nie zostało ostatecznie zakończone.

Wartość oferty przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

Wartość oferty: 353 172 269,55 zł netto.

Termin rozpoczęcia robót: dzień zawarcia umowy.

Termin zakończenia robót: 15.12.2019 r.

Okres gwarancji: Nawierzchnie z betonu cementowego – zgodnie z ofertą Wykonawcy tj. 5 lat.

Okres rękojmi: 60 miesięcy od daty wskazanej w Świadectwie Przejęcia.

Tekst: Budimex SA
Zdjęcie: a1-rzasawa-blachownia.pl

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA