REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Oferty na opracowanie dokumentacji dla obwodnicy Makowa Podhalańskiego

Krakowski Oddział GDDKiA otworzył oferty w przetargu na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla obwodnicy Makowa Podhalańskiego w ciągu DK28.

 
Zdjęcie: GDDKiA O/Kraków
Zdjęcie: GDDKiA O/Kraków
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Sweco Engineering, która opiewa na kwotę blisko 3,5 mln zł. Inwestycja powstanie w ramach Programu budowy 100 obwodnic.

Dwa etapy


W ramach opracowania dokumentacji projektowej powstanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R). Zadaniem wykonawcy będzie też uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU).

Całość prac podzielona została na dwa etapy:
– etap pierwszy obejmie wykonanie STEŚ-R, materiałów środowiskowych wraz z uzyskaniem DŚU, dokumentacji geologicznej, hydrogeologicznej, geologiczno-inżynierskiej i uzyskanie opinii geotechnicznej oraz Programu funkcjonalno-użytkowego,
– etap drugi stanowić będzie udzielanie odpowiedzi na pytania oferentów zadawane już w trakcie przetargu na budowę.

Na wykonanie etapu pierwszego przewidziano 43 miesiące od daty podpisania umowy, a drugiego 11 miesięcy.

Ruch ciężki poza miasto


Dzięki budowie obwodnicy Makowa Podhalańskiego ruch tranzytowy zostanie wyprowadzony poza obszar centrum miasta, poprawi się bezpieczeństwo i zwiększy przepustowość DK28. Poprawią się także warunki ekologiczne w mieście, szczególnie dla osób mieszkających w strefie oddziaływania drogi krajowej (ul. Wolności i ul. 3 Maja), którą średnio na dobę przejeżdża kilkanaście tysięcy pojazdów.

Nowy odcinek o długości około 5 km


Już w 2005 r. powstało studium obwodnicy Makowa Podhalańskiego w ciągu drogi krajowej nr 28. Przeanalizowano obszar obejmujący odcinek od istniejącej obwodnicy Suchej Beskidzkiej do skrzyżowaniu z drogą w kierunku Zawoi i zarekomendowano przebieg obwodnicy. Nowy odcinek drogi krajowej klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) ma mieć ok. 5 km długości, trzy obiekty mostowe, przepusty, konstrukcje oporowe, oświetlenie drogowe w rejonie skrzyżowań, na wiadukcie, estakadzie i moście przez rzekę Skawa, ekrany akustyczne oraz przejścia dla małych zwierząt.

Proces przygotowawczy: lata 2021-2024
Realizacja inwestycji: lata 2025-2029

Tekst: GDDKiA O/Kraków
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA