REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Oferty na opracowanie studium korytarzowego dla budowy drogi dwujezdniowej klasy GP w ciągu DK7 Rabka – Chyżne

24 listopada GDDKiA otwarła oferty w przetargu na przygotowanie studium korytarzowego dla budowy drogi dwujezdniowej klasy GP w ciągu DK7 Rabka – Chyżne.

  
Grafika: GDDKiA O/Kraków
Grafika: GDDKiA O/Kraków
Złożone oferty
W przetargu wpłynęły 2 oferty.
Oferty do przetargu na opracowanie studium korytarzowego złożyli:
– Mosty Katowice z ceną 2 199 367,92 zł,
– Schuessler – Plan Inżynierzy z Warszawy i Schüßler – Plan Ingenieurgesellschaft z Düsseldorfu z ceną 1 064 564,00 zł.

Zadanie dla wykonawcy


Zadaniem wykonawcy wyłonionego w przetargu będzie opracowanie rozwiązań technicznych, przeprowadzenie analizy i prognozy ruchu, oceny wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego, analizy wpływu rozpatrywanych rozwiązań na środowisko, analizy kosztów i korzyści wariantów inwestycyjnych, porównawczej analizy wielokryterialnej rozpatrywanych opcji oraz zestawienie kosztów planowania i finansowania zadania inwestycyjnego.

Po analizie wyników studium korytarzowego zostaną doprecyzowane szczegółowe parametry techniczne drogi, jak również możliwe będzie podanie wskaźnika IRR (ocena efektywności inwestycji, w tym efektywności ekonomicznej).

Ile czasu na realizację?


Całkowity termin wykonania zadania wynosi 15 miesięcy od daty podpisania umowy, przy czym:
– etap I – 9 miesięcy na opracowanie studium korytarzowego, w skład którego wchodzą opracowania i dokumentacje projektowe,
– etap II – 6 miesięcy na udzielanie odpowiedzi na pytania wykonawców uczestniczących w procedurze przetargowej na kolejne opracowania projektowe.

Planowane parametry techniczne drogi:

– klasa techniczna drogi –  GP (S),
– prędkość projektowa –  80 km/h (100 km/h),
– prędkość miarodajna -100 km/h (110 km/h),
– przekrój poprzeczny –  2×2,
– szerokość pasa ruchu –  3,5 m,
– szerokość pasa awaryjnego –  2,5 m,
– szerokość poboczy gruntowych –  min. 1,5 m (S: 0,75 –  2,25 m),
– szerokość pasa dzielącego –  min. 5,00 m,
– nośność nawierzchni –  115 kN/oś.

Kluczowe połączenie krajowe i międzynarodowe


Inwestycja planowana jest do realizacji w systemie „Projektuj i buduj”. Droga krajowa nr 7 na odcinku Rabka – Chyżne stanowi istotny szlak komunikacyjny, który znajduje się w ciągu trasy europejskiej E77 – przebieg drogi uwzględniony jest w korytarzu europejskiej sieci TEN-T. Prowadzi ona ruch tranzytowy do granicy ze Słowacją i dalej na południe Europy. Po stronie słowackiej odpowiednikiem będzie droga R3 o parametrach zbliżonych do DK7.

Źródło: GDDKiA O/Kraków
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA