REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Oferty na projekt i budowę obwodnicy Oświęcimia

27 marca krakowski Oddział GDDKiA otworzył oferty w przetargu na projekt i budowę obwodnicy Oświęcimia w ciągu DK44. To ostatni z odcinków, które powstaną w ramach budowy drogi S1 Kosztowy – Bielsko-Biała.

Grafika: GDDKiA O/Kraków
Grafika: GDDKiA O/Kraków
Oferty złożyło 10 wykonawców. Rozpoczyna się sprawdzanie i analizowanie złożonych dokumentów.

Przetarg na projekt i budowę obwodnicy Oświęcimia ogłosiliśmy 30 grudnia 2019 r. na platformie zakupowej GDDKiA. Zainteresowani inwestycją wykonawcy po zapoznaniu się z warunkami przetargu zadawali szczegółowe pytania, by przygotować właściwe oferty. Na wszystkie odpowiedzieliśmy i 27 marca wpłynęło dziesięć ofert.

Najniższą ofertę złożyła spółka Budimex na kwotę 467 674 827,51 zł. Najdroższą ofertę złożyła spółka Mostostal Warszawa na kwotę 665 478 853,25 zł. Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę brutto na sfinansowanie zamówienia w wysokości: 650 699 713,00 zł.

Zakres zadań dla wykonawcy


Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, będzie musiał zaprojektować i wykonać dwujezdniową drogę krajową klasy GP (obwodnicę Oświęcimia), która przebiegać będzie po nowym śladzie i zostanie dołączona do istniejącej DK44. Lokalizacja drogi obejmie województwa małopolskie i śląskie, powiaty oświęcimski i bieruńsko-lędziński, oraz gminy Bojszowy i Oświęcim.

Zadaniem wykonawcy będzie także uzyskanie w imieniu i na rzecz GDDKiA wymaganych prawem opinii, uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, decyzji niezbędnych do zaprojektowania i zrealizowania inwestycji, opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie drogi.

Szczególne podejście z uwagi na lokalizację


Fragment drogi zlokalizowany jest w sąsiedztwie byłego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz – Birkenau. W związku z tym został opracowany „Raport z oceny oddziaływania na dobro światowego dziedzictwa – Auschwitz – Birkenau niemiecki, nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1940-1945) dla inwestycji pn. „Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła Kosztowy II w Mysłowicach do węzła Suchy Potok w Bielsku-Białej”, w którym szczegółowo opisano genezę specjalnego traktowania tego obszaru, przeprowadzono analizy uwarunkowań lokalizacji i rozwiązań elementów drogi oraz sformułowano zalecenia, które należy ująć na kolejnych etapach przygotowania i realizacji inwestycji.

Raport ten będzie przedmiotem analizy ekspertów wskazanych przez UNESCO. Wykonawca opracowując projekt budowlany, powinien analizować zawarte w nim rozwiązania pod kątem zgodności z zapisami zawartymi w raporcie, gdyż sprawą priorytetową jest tu bezkonfliktowe funkcjonowanie „dobra światowego dziedzictwa” oraz drogi krajowej.

Tekst i grafika: GDDKiA O/Kraków

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA