REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Oferty na projekt i budowę S10 Emilianowo – Solec

Dziewięć ofert wpłynęło w przetargu na zaprojektowanie i budowę ponad 8 km odcinka drogi ekspresowej S10 z Emilianowa do Solca Kujawskiego. To czwarty, a zarazem ostatni odcinek S10 Bydgoszcz – Toruń, dla którego otwarto oferty.

 

Grafika: GDDKiA O/Bydgoszcz, www.gov.pl/web/gddkia-bydgoszcz/
Grafika: GDDKiA O/Bydgoszcz, www.gov.pl/web/gddkia-bydgoszcz/

Złożone oferty

Najniższą ofertę, opiewającą na kwotę  233 587 961,76  zł, złożyła firma Budimex. Z kolei najwyższą ofertę (309 600 414,07  zł)  złożyło konsorcjum  Aldesa  Construcciones  Polska (lider) i Aldesa Construcciones (partner). Budżet GDDKiA na realizację tej inwestycji to 424 475 852,67 zł. Wszystkie oferty mieszczą się w  naszych szacunkach.

Pełna lista ofert: 
– BUDIMEX – 233 587 961,76 zł 
– POLAQUA  – 239 835 489,69 zł 
– Konsorcjum Kobylarnia (lider),  Mirbud  (partner) – 253 439 975,05 zł 
– PORR  – 265 052 700,00 zł 
– STRABAG – 271 750 642,72 zł 
– Przedsiębiorstwo Usług Technicznych  Intercor  – 297 660 000,00 zł 
– Konsorcjum Mota-Engil  Central Europe (lider), MASFALT (partner) – 297 928 679,00 zł 
– Konsorcjum NDI (lider), NDI SOPOT  i  SP Sine Midas  Stroy  (partnerzy) – 303 939 458,95 zł 
– Konsorcjum  Aldesa  Construcciones  Polska (lider),  Aldesa  Construcciones  (partner) – 309 600 414,07 zł 

Przedstawione oferty zostaną teraz poddane analizie w celu wyboru najkorzystniejszej z nich. Oceniane będą według kryteriów takich jak: cena (60 proc.),  okres gwarancji jakości (30 proc.) oraz termin realizacji kontraktu (10 proc.). Trwa analiza złożonych ofert.

S10 Emilianowo – Solec

Odcinek S10 Emilianowo – Solec będzie miał  długość  8,64 km. Droga rozpocznie się na wschód od planowanego węzła Emilianowo i prowadzić będzie  w kierunku Torunia do Solca Kujawskiego, kończąc się przed planowanym węzłem Solec. W ramach tej inwestycji powstanie również Obwód Utrzymania Drogi oraz nowy węzeł Makowiska.

Omawiany odcinek będzie stanowił szybkie połączenie Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego z  Solcem Kujawskim oraz dopełnienie południowego odcinka obwodnicy Bydgoszczy.

S10 Bydgoszcz – Toruń

S10 Emilianowo – Solec to  czwarty,  a zarazem ostatni  odcinek S10 Bydgoszcz – Toruń, dla którego otwarto  oferty.  Wcześniej,  27 sierpnia, otwarto oferty na odcinek Bydgoszcz Południe – Emilianowo wraz z rozbudową DK25.  3 września otwarto oferty dla S10 Solec – Toruń Zachód, a 13 września otwarto oferty na odcinek Toruń Zachód – Toruń Południe. W ramach czterech przetargów na S10 Bydgoszcz – Toruń wpłynęło łącznie ponad 3200 zapytań.

Droga ekspresowa S10 stanowi jedno z głównych połączeń drogowych Polski i jest elementem transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T. W docelowym kształcie S10 połączy Szczecin, Piłę, Bydgoszcz, Toruń, Płońsk, kończąc się na Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej. Tym samym w przyszłości będzie najszybszą drogą dojazdu ze Szczecina do Warszawy. Odcinek S10 Bydgoszcz –  Toruń zlokalizowany jest w sercu województwa kujawsko-pomorskiego i połączy dwa największe jego miasta. 

Inwestycja rządowa w miejsce PPP

Początkowo trasa pomiędzy Bydgoszczą i Toruniem miała powstać w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Jednak w czerwcu 2020 r. Rada Ministrów zwiększyła limit wydatków przewidzianych na realizację Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.).  

Rząd przeznaczy dodatkowo ponad 21 mld zł na realizację Programu, a środki te trafią między innymi na budowę dróg ekspresowych S6 od Koszalina do obwodnicy Trójmiasta oraz właśnie S10 Toruń – Bydgoszcz, które planowo zrealizować w formule PPP. 

Źródło: tekst GDDKiA O/Bydgoszcz, www.gov.pl/web/gddkia-bydgoszcz/

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA