REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Oferty na projekt obwodnicy Siedlec

4 września warszawski Oddział GDDKiA otworzył oferty w przetargu na zaprojektowanie 8 km obwodnicy Siedlec, która została ujęta w projekcie Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. Wpłynęło 7 ofert.

 
Grafika: GDDKiA O/Warszawa
Grafika: GDDKiA O/Warszawa
Najniższą ofertę na kwotę 2 425 006,50 zł złożyła firma Value Engineering. Kosztorys inwestorski: 2 922 836,00 zł.

Pozostałe oferty:
1. 2  582  877,00 zł, S.T.I. Polska,   
2. 3  197  993,85 zł, Lafrentz Polska,
3. 3  371  307,00 zł, Mosty Katowice,
4. 3  198  000,00 zł, IVIA,
5. 2  601  819,00 zł, Multiconsult Polska,
6. 3  198  000,00 zł, Konsorcjum: MPRB (lider), MOSTY KRAKÓW (partner), MP INFRA (partner)

Jak będą oceniane oferty?


Postępowanie zostało ogłoszone w trybie przetargu nieograniczonego. Złożone oferty będą oceniane przy zastosowaniu następujących kryteriów:
– zespół projektowy – 18%,
- zespół środowiskowy – 10%,
– zespół geologiczny – 6%,
– liczba wizji lokalnych – 6%
- cena – 60%.

Najważniejsze terminy


Zakładamy, że umowa z projektantem, w przypadku braku odwołań, zostanie podpisana w I kw. 2021 r. Wykonawca na realizację zadania będzie miał 35 miesięcy od daty jej zawarcia. Zakończenie prac związanych z przygotowaniem dokumentacji projektowej przewidywane jest IV kw. 2023 r.

Zakres prac


Zadaniem projektanta będzie wykonanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z elementami koncepcji programowej oraz materiałami do uzyskania decyzji środowiskowej.

Przewiduje się, że trasa zostanie zbudowana po północno-zachodniej stronie miasta Siedlce, na przedłużeniu istniejącej południowej obwodnicy Siedlec w ciągu DK2. Obwodnica będzie zaczynać się włączeniem w istniejący ciąg DK63 po północnej stronie miejscowości Chodów, a kończyć się będzie połączeniem z istniejącą DK2 w rejonie miejscowości Stare Iganie.

Docelowy przebieg trasy klasy GP (głównej o ruchu przyspieszonym) zostanie jednak określony w decyzji środowiskowej.

Cel realizacji inwestycji

Podstawowym celem budowy obwodnicy Siedlec jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, który obecnie odbywa się drogami krajowymi nr 2 i 63.

Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w samych Siedlcach. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego. Obwodnica będzie stanowiła uzupełnienie i dopełnienie efektu, który zapewnia realizacja autostrady A2. Poprzez budowę tej obwodnicy w ciągu DK63, wraz z oddaniem autostrady, zmieni się cały układ komunikacyjny miasta, gdzie ruch dalekobieżny i tranzytowy nie będzie wjeżdżał do miejscowości.

Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Źródło: GDDKiA O/Warszawa
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA