Drogi Wiadomości

Oferty na projekt rozbudowy DK78 Wodzisław – Rybnik

Wczoraj katowicki Oddział GDDKiA otworzył oferty w przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi krajowej nr 78 na odcinku Wodzisław – Rybnik. W przetargu wpłynęło 10 ofert.

Najtańszą ofertę złożył: RDK Robert Grodecki z Wrocławia na kwotę: 1 012 290,00 zł. Najdroższą złożyło Sweco Consulting Sp. z o.o. z Poznania na kwotę: 2 993 574,00 zł. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1 508 400,00 zł brutto.

Następnym etapem będzie przeprowadzenie analizy złożonych ofert, co pozwoli na dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej. Kryteria oceny to cena, która stanowi 60%, a doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia 40%.

Autor: GDDKiA O/Katowice

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI