REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Oferty na przebudowę skrzyżowania obwodnicy Olecka z drogą wojewódzką

10 stycznia 2020 r. olsztyński Oddział GDDKiA otworzył oferty w przetargu na przebudowę skrzyżowania obwodnicy Olecka w ciągu DK65 z drogą wojewódzką nr 655. Celem inwestycji jest poprawa BRD.

Obwodnica Olecka DK65, fot. Ł. Jóźwiak
Obwodnica Olecka DK65, fot. Ł. Jóźwiak
Najtańszą ofertę na kwotę 11 462 089,99 zł złożyła firma Strabag Sp. z o.o. z Pruszkowa. Budżet zamawiającego wynosi 5 868 444,94 zł.

Pozostałe oferty:
– 14 916 428,66 zł, Budimex SA.

Ocena ofert


Oferty są obecnie analizowane pod kątem cenowym i merytorycznym. Złożone oferty będą badane i oceniane przy zastosowaniu następujących kryteriów:
– okres gwarancji – 10%,
– termin realizacji – 30%,
– cena – 60%.

Obowiązki wykonawcy


Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu budowlano-wykonawczego i na podstawie wykonanej dokumentacji przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 65 z drogą wojewódzką nr 655 na czterowlotowe, jednopasowe rondo. Zakres zadania obejmuje też budowę chodnika umożliwiającego ruch pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655, przejście dla pieszych na skrzyżowaniu przez drogę krajową, budowę i przebudowę oświetlenia drogowego.

Bezpieczeństwo priorytetem


Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, tj. pieszych i rowerzystów, poprzez przebudowę istniejącego skrzyżowania na rondo. Natężenie ruchu na drodze krajowej uniemożliwia bezpieczne włączanie się do ruchu z wlotów podporządkowanych oraz bezpieczny przejazd. Przebudowa skrzyżowania na rondo wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo ruchu poprzez zmniejszenie liczby punktów kolizji w stosunku do skrzyżowania skanalizowanego, zmniejszenie prędkości przejazdu przez skrzyżowanie, które umożliwi lepszą ocenę sytuacji ruchowej i ułatwi podejmowanie decyzji na wlotach oraz pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo pieszych. Dodatkowym powodem przebudowy skrzyżowania jest konieczność zapewnienia bezpiecznego przekraczania drogi krajowej przez pieszych i rowerzystów.W tym celu wykonane zostanie przejście dla pieszych.

Tekst: GDDKiA O/Olsztyn
Zdjęcie: Ł. Jóźwiak

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA