REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Oferty na przygotowanie dokumentacji dla obwodnicy Brzezin

Otwarto oferty w przetargu na opracowanie studium korytarzowego dla obwodnicy Brzezin w ciągu DK72. Inwestycja powstanie w ramach Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

 
Orientacyjny przebieg, źródło: GDDKiA O/Łódź
Orientacyjny przebieg, źródło: GDDKiA O/Łódź
Oferty w przetargu złożyło pięć polskich firm. Oferowane ceny wahają się od 3,9 do 5,6 miliona złotych, zaś kwota przeznaczona przez GDDKiA na ten cel wynosi 4,7 mln złotych. Oznacza to, że cztery oferty mieszczą się w budżecie GDDKiA. Po szczegółowej analizie złożonych ofert komisja przetargowa wskaże tę najkorzystniejszą. Przewidywany termin podpisania umowy z wykonawcą, którego oferta okaże się najkorzystniejsza, to koniec października tego roku.

Podstawowym celem budowy obwodnicy Brzezin jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście w związku z przebiegiem drogi krajowej nr 72. Trasa jest połączeniem pomiędzy drogą ekspresową S8 Warszawa – Piotrków Trybunalski a Łodzią i korytarzem północ-południe, czyli autostradą A1. Cały ruch odbywa się przez ścisłą zabudowę miejską Brzezin. Budowa obwodnicy Brzezin odciąży miasto od ruchu do i z Łodzi w kierunku drogi ekspresowej S8. Poprawi się znacznie bezpieczeństwo mieszkańców i komfort codziennego życia. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska. Kierowcom skróci zdecydowanie czas przejazdu między autostradą A1 i drogą ekspresową S8.

Źródło: GDDKiA O/Łódź
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA