REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Oferty na realizację obwodnic Kamienia Krajeńskiego i Sępólna Krajeńskiego

Bydgoski Oddział GDDKiA otworzył oferty w przetargu na zaprojektowanie i budowę obwodnic Kamienia Krajeńskiego i Sępólna Krajeńskiego w ciągu drogi krajowej nr 25. W przetargu wpłynęło sześć ofert.

Grafika: GDDKiA O/Bydgoszcz, www.gov.pl/web/gddkia-bydgoszcz/

Przetarg na realizację obu obwodnic podzielono na dwie części. Pierwsza dotyczy obwodnicy Kamienia Krajeńskiego, a druga Sępólna Krajeńskiego. Wykonawcy mogli składać oferty na obie części lub na jedną z nich. Jak się okazało, jeden z wykonawców złożył ofertę z najniższą ceną na obie części przetargu. Teraz rozpoczyna się badanie i ocena ofert.

Pełna lista złożonych ofert w przetargu

Część 1 dotyczy obwodnicy Kamienia Krajeńskiego (budżet GDDKiA to 69 268 686,36 zł), część 2 obwodnicy Sępólna Krajeńskiego (budżet to 171 280 186,75 zł).:

Konsorcjum firm: KOBYLARNIA (lider) i MIRBUD

cz. 1: 43 249 160 zł

cz. 2: 115 377 076 zł

POLBUD-POMORZE

cz. 1: 68 712 888,33 zł

cz. 2: 133 383 842,04 zł

Budimex

cz. 1: 69 631 725,57 zł

cz. 2: 146 281 278,87 zł

Transpol Lider

cz. 1: 87 814 257,03 zł

cz. 2: —

Rubau Polska

cz. 1: 88 504 649,30 zł

cz. 2: 195 288 992,51 zł

Strabag

cz. 1: 89 203 771,93 zł

cz. 2: 207 471 650,44 zł

Nowe drogi przejmą ruch tranzytowy

Obwodnica Kamienia Krajeńskiego będzie mieć długość 2,5 km. Prowadzić będzie od ronda w ciągu ul. Sępoleńskiej, przejdzie mostem nad rzeką Kamionką i włączy się do obecnej DK25 niedaleko m. Orzełek.

Obwodnica Sępólna Krajeńskiego, o długości 6,4 km, na początku przejdzie mostem na ciekiem wodnym, a linię kolejową Chojnice – Nakło nad Notecią przetnie pod wiaduktem kolejowym. Dalej trasa będzie prowadzić równolegle do linii kolejowej. Na przecięciu z drogą wojewódzką nr 241 planowana jest budowa ronda, a w miejscu przecięcia doliny rzeki Sępolenka mostu. Na włączeniu do obecnego przebiegu DK25 powstanie rondo.

Obwodnice wyprowadzą ruch z ścisłego centrum obu miejscowości, a zarazem poprawią płynność ruchu na trasie Bydgoszcz – Koszalin. W Kamieniu Krajeńskim DK25 przestanie biec przez Plac Odrodzenia. Drogi będą wybudowane w ramach jednego zadania w klasie GP (droga główna ruchu przyspieszonego) a prace budowlane planowane są na lata 2026-2028.

Ochrona środowiska

Drogi uzyskały dwie decyzje środowiskowe. Inwestycja zostanie zrealizowana ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony przyrody, zasobów naturalnych, zabytków i ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich. Zgodnie z DŚU w celu ograniczenia negatywnego oddziaływania inwestycji na klimat akustyczny będzie wykonany ekran akustyczny o łącznej powierzchni 166 m2. Ponadto, aby zapewnić właściwe warunki migracji zwierząt zostaną wybudowane przejścia dla zwierząt. W ramach inwestycji wykonane zostaną również nasadzenia zieleni, a w rejonie przedsięwzięcia zostaną umieszczone skrzynki lęgowe dla ptaków.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA