REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Oferty na realizację S19 Dukla – Barwinek (granica państwa)

Rzeszowski Oddział GDDKiA otworzył oferty w przetargu na zaprojektowanie i budowę 18 kilometrów drogi ekspresowej S19 Dukla – Barwinek (granica państwa). W przetargu wpłynęło 8 ofert.

 
Wizualizacja: GDDKiA O/Rzeszów, www.gov.pl/web/gddkia-rzeszow/
Wizualizacja: GDDKiA O/Rzeszów, www.gov.pl/web/gddkia-rzeszow/
Złożone oferty

Ośmiu wykonawców jest zainteresowanych realizacją tego odcinka trasy Via Carpatia w województwie podkarpackim. Najniższą ofertę na kwotę 1 440 701 991,79 zł złożyła firma Metrostav Infrastructure. 

Pozostałe oferty:
1. POLAQUA – 1 541 121 487,77 zł.
2. PORR – 1 673 162 850,00 zł.
3. BUDIMEX – 1 696 359 710,28 zł.
4. Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor – 1 771 200 000,00 zł.
5. Konsorcjum firm: Mostostal Warszawa (lider) i Acciona Construcción (partner) – 2 099 379 377,53 zł.
6. Mota-Engil Central Europe – 2 288 314 975,00  zł.
7. Konsorcjum firm: BANIMEX (lider) i Duna Aszfalt (partner) – 2 557 744 989,86 zł.

Kolejne kroki


Złożone oferty będą teraz oceniane przy zastosowaniu następujących kryteriów: cena (60 proc.),  termin realizacji kontraktu (10 procent) oraz przedłużenie okresu gwarancji jakości na ekrany akustyczne, instalacje zasilające oraz konstrukcje wsporcze (30 procent). Po przeprowadzeniu analizy ofert i wskazaniu najkorzystniejszej z nich, w przypadku braku odwołań, możliwe będzie podpisanie umowy.

Zakres prac


Odcinek między Duklą a Barwinkiem graniczy bezpośrednio ze Słowacją. Jednocześnie jest to jeden z trudniejszych odcinków drogi ekspresowej S19 pod względem budowy geologicznej i uwarunkowań środowiskowych.

Zakres inwestycji obejmuje budowę odcinka drogi ekspresowej o długości 18,2 km o przekroju dwujezdniowym (dwa pasy ruchu w obu kierunkach z zatokami awaryjnymi). W ramach zadania wybudowany zostanie węzeł drogowy Barwinek zlokalizowany w miejscu połączenia S19 z istniejącą DK19.

Wybudowane zostaną także obiekty inżynierskie. W ciągu trasy głównej będzie to 15 estakad. Najdłuższa będzie miała ok. 1,1 km i rozpięta będzie nad doliną na filarach o wysokości ok. 35 m. Powstanie również dziesięć mostów, sześć wiaduktów drogowych, sześć przejść dla zwierząt (cztery dla zwierząt małych, jedno dla zwierząt średnich, jedno dla zwierząt dużych), a także szereg obiektów w ciągu dodatkowych jezdni.

Ponadto droga zostanie wyposażona w urządzenia BRD oraz ochrony środowiska. Przebudowane i rozbudowane zostaną kolidujące drogi poprzeczne, a także infrastruktura techniczna oraz cieki i urządzenia melioracyjne. Powstaną również cztery miejsca do kontroli i ważenia pojazdów.

Charakterystyka terenu


Odcinek drogi ekspresowej S19 Dukla – Barwinek przebiegał będzie przez teren o skomplikowanej budowie geologicznej. W związku z tym na etapie opracowania Koncepcji programowej wykonano w szerokim zakresie rozpoznanie budowy geologicznej podłoża. Teren ten charakteryzuje się różnorodnym i skomplikowanym ukształtowaniem, przechodząc na przemian przez wzniesienia i doliny, które w przeważającej części są głębokimi jarami z płynącym w ich dnie ciekiem wodnym. Prowadzenie prac geologicznych było więc bardzo dużym wyzwaniem i takim samym wyzwaniem dla wykonawcy będzie prowadzenie tu robót budowlanych.

Specyficzne ukształtowanie terenu skutkuje występowaniem w sumie 19 obszarów osuwiskowych i predysponowanych osuwiskowo. W ramach rozpoznania geologicznej budowy podłoża wykonano badania geofizyczne, wiercenia i sondowania. Ponadto prowadzono monitoring osuwisk (wgłębny i powierzchniowy). Dla zobrazowania rozległości przeprowadzonego rozpoznania budowy podłoża, warto wspomnieć o liczbie wykonanych otworów badawczych. Zrealizowano ich ok. 1640 o łącznej długości 23 400 m i głębokości od 3 do 46 m. Wykonano również ok. 780 sondowań badawczych o długości 4 500 m i głębokości od 1 do 22 m. 

Źródło: tekst GDDKiA O/Rzeszów, www.gov.pl/web/gddkia-rzeszow/
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA