REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Oferty na realizacje S61 Podborze – Śniadowo

28 października białostocki Oddział GDDKiA otworzył oferty w przetargu na realizację drogi ekspresowej S61 na odcinku Podborze – Śniadowo. W przetargu wpłynęło 6 ofert na budowę trasy o długości 19,43 km.

          
Mapa: GDDKiA O/Białystok
Mapa: GDDKiA O/Białystok
  
                                     Obecnie trwa procedura ich badania i oceny.

Najtaniej prawie 19,5-kilometrowy odcinek S61 chce wybudować firma POLAQUA, która wskazała kwotę 749,96 mln zł. Najdroższa oferta, złożona przez przedsiębiorstwo Mostostal Warszawa, opiewa na 940,9 mln zł.

Nie ma zgody na niewypełnianie zapisów kontraktowych


Pierwotny wykonawca, który podpisał umowę w systemie „Projektuj i buduj”, nie złożył nawet wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, mnożył problemy, a nawet zażądał gwarancji zapłaty (czyli potwierdzenia wypłacalności Skarbu Państwa reprezentowanego przez GDDKiA). Gdy ją otrzymał, stwierdził autorytatywnie, że gwarancja w takiej postaci go nie zadowala. W tej sytuacji Inwestor (GDDKiA) zdecydował 16 maja br. o odstąpieniu od umowy.

Obowiązki wykonawcy


Zgodnie z warunkami ogłoszonego 16 sierpnia br. przetargu, zadaniem nowego wykonawcy jest uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz wybudowanie drogi ekspresowej wraz z całą infrastrukturą, a także uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz oddanie do użytku nowej drogi.

Jakie kryteria dla ofert?

Zamawiający sformułował kryteria oceny ofert, zgodnie z którymi cena ofertowa stanowiła 60 proc., zaś kryteria pozacenowe (tj. wydłużenie gwarancji, skrócenie terminu realizacji) – 40 proc.

Kalendarium S61 Podborze – Śniadowo

29 kwietnia 2017 r. – ogłoszenie przetargu.
28 listopada 2017 r. – wybór najkorzystniejszej oferty.
30 stycznia 2018 r. – podpisanie umowy.
16 maja 2019 r. – odstąpienie od umowy z winy dotychczasowego wykonawcy.
16 sierpień 2019 r. – ogłoszenie ponownego przetargu.
28 października 2019 r. – otwarcie ofert.

Tekst i mapa: GDDKiA O/Białystok

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA