REKLAMA
Drogi Wiadomości

Oferty na remont A4 w. Krapkowice – w. Kędzierzyn-Koźle

Opolski Oddział GDDKiA otworzył oferty na remont jezdni południowej autostrady A4 na odc. węzeł Krapkowice – węzeł Kędzierzyn-Koźle. W przetargu wpłynęły 2 oferty.

Najniższa oferta opiewa na kwotę 17 987 575,35 zł, a najwyższa na kwotę 20 719 664,67 zł. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 18 821 988,46 zł.

Zakres zadania obejmuje prace projektowe oraz roboty budowlane na wskazanym odcinku.

Roboty na jezdni południowej autostrady A4 będą prowadzone całą szerokością jezdni, z wyłączeniem ruchu kołowego i przełożeniem ruchu na jezdnię północną.

Planowany termin zakończenia robót – 30.09.2019 r.

Autor: GDDKiA O/Opole

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA