REKLAMA
Drogi Wiadomości

Oferty na remont DK11 Budzyń – Tarnowo

W zeszłym tygodniu poznański Oddział GDDKiA otworzył oferty w przetargu na remont drogi krajowej nr 11 na odcinku Budzyń – Tarnowo o długości ponad 6 km. W przetargu wpłynęły 4 oferty.

 
Zdjęcie: GDDKiA O/Poznań
Zdjęcie: GDDKiA O/Poznań
GDDKiA przeznaczyła na realizację zadania 11.301.557,43 zł brutto. Cenowo najkorzystniejszą ofertę złożyła spółka „POL-DRÓG DRAWSKO POMORSKIE” na kwotę 8.477.248,97 zł brutto. Najdroższą cenowo złożyła spółka STRABAG na kwotę 12.065.975,61 zł brutto.

Wszyscy wykonawcy zadeklarowali skrócenie terminu do 30 listopada br., zatrudnienie dodatkowego personelu i osoby bezrobotnej oraz 48 miesięczny okres rękojmi.

Teraz komisja przetargowa przeanalizuje złożone oferty.

W ramach remontu ponad 6 km odcinka DK11 przewiduje się wykonanie następujących robót:
– przygotowanie projektu czasowej organizacji ruchu oraz jego wyniesienie w teren oraz całodobowe utrzymanie oznakowania na czas robót,
– frezowanie nawierzchni,
– remont cząstkowy nawierzchni,
– wymiana podbudowy bitumicznej, warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej nawierzchni,
– uzupełnienie i wymiana oznakowania poziomego i pionowego.

Źródło: GDDKiA O/Poznań
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA