Drogi Wiadomości

Oferty na remont DK11 Oleśnica – Chodzież

Otwarto oferty w przetargu na wykonanie remontu drogi krajowej nr 11 na odcinku Oleśnica – Chodzież. W przetargu wpłynęły 2 oferty.

Wykonawcy zadeklarowali skrócenie czasu realizacji o 14 dni, zatrudnienie osoby bezrobotnej oraz osoby ds. rozliczeń. Złożone oferty zostaną sprawdzone, co pozwoli na wybranie wykonawcy i zawarcie umowy.

Cenowo najkorzystniejszą ofertę złożyła spółka STRABAG na kwotę 6 386 487,25 zł brutto, natomiast najdroższą spółka POL-DRÓG DRAWSKO POMORSKIE na kwotę 6 654 364,33zł brutto.

W ramach remontu ponad 2 kilometrowego odcinka DK11 przewiduje się wykonanie następujących robót:
– przygotowanie projektu czasowej organizacji ruchu oraz jego wyniesienie w teren oraz całodobowe utrzymanie oznakowania na czas robót,
– frezowanie nawierzchni,
– remont cząstkowy nawierzchni,
– wymiana warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej nawierzchni,
– uzupełnienie i wymiana oznakowania poziomego i pionowego.

Źródło: GDDKiA O/Poznań

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI