Drogi Wiadomości

Oferty na remont DK25 Fabianów – Czekanów

18 września 2020 r. poznański Oddział GDDKiA otworzył oferty w przetargu na remont drogi krajowej nr 25 na odcinku Fabianów – Czekanów. W przetargu wpłynęły 2 oferty.

 
Zdjęcie: GDDKiA O/Poznań
Zdjęcie: GDDKiA O/Poznań
Postępowanie zostało podzielone na dwa zadania:
Zadanie nr 1: Remont drogi krajowej nr 25 na odcinku Fabianów – Czekanów.
Zadanie nr 2: Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 25 od km 313+950 do km 314+250 z drogą gminną w m. Fabianów.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu obejmuje poszerzenie jezdni o pas lewoskrętu na skrzyżowaniu z drogą gminną oraz wykonanie azylu dla przejścia dla pieszych wraz z jego oświetleniem.

Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz
– Zadanie 1 – 485.028,27 zł brutto
– Zadanie 2 – 1.128.895,86 zł brutto.

Teraz komisja przetargowa przeanalizuje złożone oferty. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty stosowane będą następujące kryteria oceny ofert:

Cena – 60%
Skrócenie terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy – 20%
Dodatkowy Personel Wykonawcy – 4%
Zatrudnienie osoby bezrobotnej – 1%
Długość okresu rękojmi -15%

Termin realizacji: Wykonawca zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie:
– dla zadania 1 – 42 dni od dnia podpisania umowy.
– dla zadania 2 – 217 dni od dnia podpisania umowy.

Źródło: GDDKiA O/Poznań
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI